Goed nieuws

Goede vooruitzichten voor de branche! Dat blijkt uit het rapport ‘Economische vooruitzichten installatiebranche 2017 en verder’ van Uneto-VNI. Er liggen nieuwe kansen voor bijvoorbeeld energiebesparing en verduurzaming, langer zelfstandig wonen, transformatie van kantoorgebouwen en de ontwikkeling naar smart buildings. Dit vraagt om (nieuw) vakmanschap; om de ontwikkeling van (nieuwe) kennis en skills. Een leven lang!
De start ligt in het beroepsonderwijs. De branche wil maatwerk en flexibiliteit in het mbo voor zowel leerlingen, docenten als bedrijven. De ontwikkelingen in de techniek gaan immers snel, digitalisering is een gegeven. Vanuit de opleidingsinstituten wordt gewerkt aan opleidingen die werknemers klaar maken voor de nieuwe ontwikkelingen. De antenne staat hier voortdurend uit en samen met werkgevers, werknemers en OTIB wordt gekeken waar nieuwe kennis nodig is. Een leven lang! Maar er speelt meer. Medewerkers moeten langer doorwerken en dat is niet altijd makkelijk als het werk een grote impact heeft op je lijf en kan leiden tot medische klachten. Dit vraagt om aandacht maar vooral ook om de inspanning om deze ervaren vakmensen te behouden. Zij kunnen bijvoorbeeld jonge vakmensen opleiden.
Niets nieuws onder de zon denkt u wellicht. Inderdaad. Maar met een aantrekkende markt wel belangrijk. Zeker ook in het licht van de lopende discussie in politiek Den Haag waar een leven lang leren op de agenda staat en wordt nagedacht over wat hiervoor nodig is. Wat mij betreft is het simpel: er liggen kansen voor de branche en die moeten we verzilveren! Hierbij is het noodzakelijk dat werkgevers en werknemers met elkaar in gesprek gaan over wat nodig is. Het scholingsveld moet klaar staan voor het brengen van kennis. En Den Haag moet zorgen dat er geen belemmeringen zijn. Wat kunt u van ons verwachten? De spin in het web. De smeerolie waar nodig. De oplosser van knelpunten. De initiator van nieuwe initiatieven.

Geef een reactie