Gezonde binnenlucht

In Nederlandse nieuwbouwwoningen blijkt het ventilatiesysteem vaak niet goed te functioneren en zelfs niet aan de minimale uitgangspunten van het Bouwbesluit te voldoen. Met de ontwikkeling van eenvoudige meetinstrumenten, levert het TKI project SecureVent een missende schakel om de integrale prestatie van luchtinstallaties in woningen te borgen.

Volgens Europese afspraken moet de gebouwde omgeving in ons land in 2050 volledig energieneutraal zijn. Om te voldoen aan de energieprestatie-eisen, worden woningen steeds beter geïsoleerd en luchtdicht gemaakt. Hierdoor worden bewoners voor een gezonde binnenlucht steeds afhankelijker van de integrale prestatie van het ventilatiesysteem. En die schiet regelmatig tekort, met alle gevolgen voor onze wens om comfortabel, gezond en veilig te wonen.

Integrale prestatie

Er zijn vele partijen betrokken bij de bouw van een woning, maar wie neemt de verantwoordelijkheid voor de prestatie van het eindproduct? We zien in de praktijk dat niemand zich tijdens de bouw verantwoordelijk voelt voor de integrale prestatie van de luchtinstallatie. Er is ook geen prikkel bij aannemers en installateurs om te investeren in een kwalitatief goede uitvoering. Er bestaan voldoende goede procedures en meetinstrumenten om te checken of de kwaliteit wordt geleverd die de consument mag verwachten, zoals blowerdoortesten voor luchtdichtheid en capaciteitsmetingen volgens de NEN 1087. Deze metingen zijn echter in de praktijk niet altijd even eenvoudig, kosten tijd en installateurs ervaren ze als prijzig. Dus slaan veel partijen deze kwaliteitscheck over. Voor de bedrijven die hierin wel investeren gaan de kosten omhoog, terwijl er geen beloning tegenover staat: de betere kwaliteit wordt niet getoetst en niet beloond of op een andere wijze gewaardeerd. Met het project TKI SecureVent willen wij eenvoudige meetinstrumenten ontwikkelen om de sector te helpen wel de juiste kwaliteit te leveren en de integrale prestatie van luchtinstallaties te borgen.