Energieneutraal

Iedereen is het erover eens: in de gebouwde omgeving kunnen én moeten forse energiebesparingen worden gerealiseerd. De Bouwagenda is overduidelijk: in 2050 moeten alle woningen in Nederland, nieuw én bestaand, energieneutraal zijn. Technologische innovaties zijn hiervoor belangrijk, maar er liggen ook andere uitdagingen. Wie gaat al die systemen installeren? En dan hebben we het nog niet over de financiering. Hoe moet de installatiebranche met alle veranderingen omgaan? Bij Nefit Bosch worden op al deze vlakken serieuze stappen gezet.

Van alle partijen wordt verwacht dat ze de weg naar energieneutrale gebouwen definitief inslaan. Jan Rijnen, commercieel directeur bij Bosch Thermotechniek is daar duidelijk over. “Gastoestellen zullen voor een groot deel gaan verdwijnen. Alleen moeten we ons niet teveel illusies maken: het gaat nog een tijd duren voor we ze kunnen missen. In de tussentijd hebben we concrete en haalbare oplossingen nodig.”

“Er is geen heilige graal”

In de politiek en de publieke opinie wordt gesproken over grote sprongen, maar niet altijd kritisch gekeken naar de haalbaarheid in de praktijk. Daarnaast zijn er uiteenlopende denkrichtingen, elk met eigen voor- en tegenstanders.
“We moeten stoppen met discussiëren en gaan dóen,” vindt Rijnen. “We staan voor een gezamenlijk doel en er is geen heilige graal. Verschillende oplossingen kunnen prima naast elkaar lopen en samen zorgen voor een transitie. Laat de markt de keuzes maken.” Rijnen gelooft niet in een ‘big bang’: “In sommige gevallen kun je direct overschakelen op all-electric, de systemen daarvoor hebben we. In andere situaties kun je met een gefaseerde overgang sneller en efficiënter resultaat boeken.”

Geef een reactie