Be Smart?

Uit onderzoek van GFK komt naar voren dat de belangstelling voor het fenomeen Smart Home afneemt. En dat terwijl we van alle kanten bestookt worden met nieuwe apps, slimme sensoren en thermostaten. Klopt dit wel? We voelden Ad van Berlo, R&D Manager van Kenniscentrum Smart Homes erover aan de tand.

De meest recente gegevens van GfK laten zien dat 49% van de Nederlanders aangeeft geïnteresseerd of zeer geïnteresseerd te zijn in Smart Home, een afname ten opzichte van vorig jaar (59%).

Was de uitkomst van het onderzoek een verrassing voor u?

“Enigszins, ik denk dat we hier te maken hebben met een zekere spraakverwarring en dat je het rapport met een korrel zout moet nemen. Er wordt aangegeven dat bijna 50% van de mensen bekend is met Smart Home als fenomeen, maar ik betwijfel ten zeerste of iedereen wel precies hetzelfde bedoelt. Hebben ze het over producten, concepten of allebei? Op productniveau zien we namelijk een gigantische toename van het aantal singuliere slimme oplossingen. Denk aan de Nest, de Philips Hue voor verlichting, de slimme wasmachine, tot en met voice-command sturing voor luchtfilters. Op conceptniveau daarentegen, komen we nog maar weinig Smart Homes tegen waarin oplossingen met elkaar zijn verknoopt en een geïntegreerd geheel vormen. Dat is inderdaad een relatief onbekend fenomeen.”

Wanneer kunnen we dan echt spreken van een Smart Home?

“Sommige mensen menen al hun woning te hebben omgeturnd tot een Smart Home, als ze met een app de lichtsterkte en kleur kunnen aansturen. Dat is incorrect. In feite draait het alleen maar om een oplossing, waarmee ze makkelijk kunnen schakelen. Een Smart Home heeft sensoren en actoren waar een zekere intelligentie aan is toegevoegd. In de woning zelf of als Cloud-oplossing.”

Hoe komt het dan dat de Smart Home als concept niet echt doorbreekt?

“Veel mensen houden vast aan vertrouwde technieken. Ze zijn er huiverig voor om nieuwe, slimme systemen te laten installeren, die vaak ook nog moeilijk aan elkaar te knopen zijn. Daar komt nog bij dat leveranciers en fabrikanten al snel abonnementskosten gaan rekenen, die behoorlijk kunnen aantikken. En, menig consument vraagt zich af wat er precies gebeurt met zijn data, als een leverancier, beheerder et cetera daar de beschikking over krijgt.”

Zijn alle installateurs wel voldoende bekend met Smart Home technieken? Het lijkt er soms op dat er vanuit de branche meer aandacht is voor de E-installateur dan zijn W-collega…

“Daar heb je een punt. Hier valt nog een slag te maken, temeer daar we merken dat W-installaties steeds belangrijker worden in woningen en gebouwen, in verband met de duurzaamheidsambities die we hebben als maatschappij.”

Wat zou er precies moeten gebeuren?

“Smart Home technieken zitten op het snijvlak van E-, W- en IT. We hebben nu te maken met een kennislacune. De belangstelling is groeiende en steeds meer studenten op HBO+-niveau volgen een relevante opleiding, maar ze moeten nog instromen op de arbeidsmarkt.”

Dat is leuk en aardig, maar die studenten zullen waarschijnlijk later niet zelf de systemen in de huizen gaan installeren. Dat zal de installateur om de hoek eerder gaan doen.

“Inderdaad. Maar ja, we kampen met een enorm tekort aan installateurs. Iedereen komt om in het werk. Bovendien horen we regelmatig dat ze geen kans zien tijd vrij te maken om zich meer in Smart Home technieken te gaan verdiepen. Dat gebrek aan kennis en aan mankracht heeft ook een remmende werking op de grote doorbraak van Smart Home technieken.”

Hoe zou je dat probleem kunnen ondervangen?

“Misschien moeten systemen een meer modulaire opbouw krijgen en zodanig zijn samengesteld dat ze eenvoudig Plug & Play te installeren zijn. Op die manier zou installateurs een deel van het werk uit handen kunnen worden genomen door de consumenten zelf. Gevaar is dan wel dat ze de handleiding niet goed doorlezen met alle gevolgen vandien.”

Er zijn dus nog wat problemen te tackelen, waaronder trouwens ook de hoge kosten. Hoe ziet de situatie er over 10 jaar uit. Zijn Smart Homes dan wel gemeengoed?

“De prijzen gaan omlaag en de opmars zal doorzetten. Ik denk dat we rond die tijd wel 1 tot 2 miljoen woningen hebben die als Smart Homes kunnen worden aangemerkt.”