artikel editie juni 2017

Van de redactie

 • Nieuws onder de zon

  Nieuws onder de zon

  Door het goede imago van zonnepanelen en de salderingsregels voor kleinverbruikers groeit de markt van zonne-energie structureel. Steeds meer particulieren en bedrijven vinden het financieel interessant om in deze systemen te investeren. De terugverdientijden van zonnepanelen liggen gemiddeld tussen de 7 en 10 jaar, het rendement op de investering is zo’n 11%. Maar om dit soort rendementen daadwerkelijk te halen, is enige deskundigheid vereist. Zonnepanelen installeren lijkt wellicht een eenvoudige klus, maar geen situatie is dezelfde. Vooraf zal dus goed nagedacht moeten worden over het te volgen plan.Lees meer »
partnernieuws editie mei 2017

Nieuws van onze Partners

 • Logistieke verbetering bij Warmteservice Arnhem

  Logistieke verbetering bij Warmteservice Arnhem

  Bij alle Warmteservice vestigingen zijn verbeteringen doorgevoerd in de logistiek waardoor de klant erop kan rekenen dat zijn bestelling de volgende werkdag vanaf 07.00 uur klaar staat in de vestiging. Arnhem is een van de laatste vestigingen die is aangepast. Dat was geen eenvoudige klus, omdat in het pand geen overheaddeur aanwezig was.Lees meer »
artikel editie juni 2017

Kennis

 • Zonnepanelen installeren

  Zonnepanelen installeren

  In Nederland is zonne-energie aan een stevige opmars bezig. Het opgesteld vermogen is van 90 megawattpiek in 2010 gegroeid naar bijna 1.500 megawattpiek in 2015 (CBS). De belangrijkste reden is dat, door de sterke daling van de prijs van zonnepanelen, het voor steeds meer particulieren en bedrijven financieel interessant om in deze systemen te investeren. De terugverdientijden van zonnepanelen liggen gemiddeld tussen de 7 en 10 jaar, het rendement op de investering op zo’n 11%. Vooral het investeringsbedrag, de ligging van het dak en het stroomtarief van de verbruiker zijn daarbij bepalend. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie mei 2017

SmartIZ

 • Standaard voor gebouwautomatisering

  Standaard voor gebouwautomatisering

  Op de ISH in Frankfurt was ook de KNX Association weer vertegenwoordigd. De eigenaar van de wereldwijde standaard voor gebouwautomatisering presenteerde daar haar HVAC-oplossingen, waarvoor steeds meer mogelijkheden voorhanden zijn. In een veel grotere stand dan tijdens de vorige editie waren ook 12 prominente KNX-fabrikanten aanwezig. Naast nieuwe HVAC-oplossingen lanceerde de organisatie een microsite en een speciale folder over KNX op de markt voor klimaat(na)regeling. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie april 2017

Regeltechniek

 • Rookgasanalyse

  Rookgasanalyse

  Een zorgvuldig uitgevoerde rookgasanalyse hoort bij professioneel cv-onderhoud. Hierbij wordt onder andere de samenstelling van de gassen die vrijkomen bij het verbrandingsproces (de rookgassen) gemeten en berekend. Aan de hand van deze meetresultaten kan worden bepaald of het verbrandingsproces naar wens verloopt, of dat er maatregelen moeten worden getroffen om het proces energiezuiniger en/of veiliger te laten verlopen. Het eerste dat u hiervoor nodig heeft is een goede rookgasanalyser. Om er zeker van te zijn dat het instrument technisch voldoet aan de geldende regelgeving is het verstandig om een model aan te schaffen dat is gecertificeerd volgens NEN-EN50379 deel 2 door een onafhankelijke keuringsinstantie. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie maart 2017

Project

 • Slim klimaat

  Slim klimaat

  Onlangs is in Eindhoven de nieuwbouw van het SintLucas College in gebruik genomen. Deze (v)mbo-school stoomt leerlingen klaar voor creatief-technische beroepen en het ondernemerschap. Arup en cepezed hebben een transparante en inspirerende omgeving gecreëerd, waarin nieuwbouw en een getransformeerd monumentaal gebouw samenkomen. Daarbij is slim gebruik gemaakt van de lokale omstandigheden voor de klimatisering van het SintLucas College. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie juni 2017

Koude & Luchtbehandeling

 • F-gassen-diploma

  F-gassen-diploma

  Het opleidingscentrum GOº voor de Koudetechniek haakt in op nieuwe energieontwikkelingen met een specifieke opleiding F-gassen voor W-installateurs. Aardgas is op zijn retour. Internationaal wint het streven naar volledig schone energie terrein. In Nederland beperkt de regering de aardgasproductie vanwege de Groningse aardbevingen. ‘Gasloos’ wonen, in woonwijken zonder aardgasaansluitingen, is daarom in opkomst en daarmee komen relatief nieuwe verwarmingstechnieken in beeld, zoals warmtepompen. (Pagina 1 van 2)Lees meer »
partnernieuws editie juni 2017

Nieuws van onze Partners

 • CAPBs voor elke zet de juiste Sens

  CAPBs voor elke zet de juiste Sens

  De BLAUWE LIJN CAPBs® bieden een breed scala aan meetfuncties. De basis-handgreep en talloze verwisselbare Sens(oren) zorgen ervoor dat je met slechts één beweging elke  situatie naar je hand zet. Druk(verschil), temperatuur, gas, luchtkwaliteit, etc., voor elke functie is er een geschikte Sens. De meetwaarden lees en registreer je via Bluetooth Smart op je smartphone/tablet of op een daartoe geschikt BLAUWE LIJN meetinstrument. De vertrouwde kwaliteit van EURO-INDEX Nauwkeurige, betrouwbare en compacte instrumenten Eén handgreep …Lees meer »
artikel editie mei 2017

Koude & Luchtbehandeling

 • Cool- and Hot-Fit

  Cool- and Hot-Fit

  GF Piping Systems heeft onlangs een nieuw kunststof leidingsysteem op de Nederlandse markt gebracht. Volgens de fabrikant is Cool-Fit 2.0 een energiezuinige oplossing, die eenvoudig valt te installeren, geen last heeft van corrosie of condens en zowel gekoeld als verwarmd water kan transporteren. Die voordelen zijn voor een belangrijke deel te danken aan twee interessante innovaties: het leidingsysteem is voorgeïsoleerd en heeft een harde isolatielaag. (Pagina 1 van 2)Lees meer »
artikel editie juni 2017

Sanitair

 • ISH Noviteitenshow

  ISH Noviteitenshow

  Voor de veertiende keer organiseerde de Stichting Badkamer Promotie de ISH Noviteitenshow. Er deden 29 merken mee en die trokken in totaal ruim 2.400 bezoekers. Dat waren er zo’n 400 meer dan twee jaar geleden. Ook de badkamermarkt lijkt een stijgende lijn te pakken te hebben. (Pagina 1 van 2)Lees meer »
artikel editie juni 2017

Columns

 • Er gaat niets boven een goed glas water, toch?

  Er gaat niets boven een goed glas water, toch?

  Ik heb onlangs een autoreis gemaakt door Zuid Europa. Net over onze landsgrens merk je al het verschil met ons drinkwater. Het water ruikt naar chloor. Men chloreert niet voor niets! Het drinkwater is in zuidelijke landen vaak van veel mindere kwaliteit. Niet voor niets gebruikt men daar veel flessenwater. Ook tijdens mijn vakantie kan ik het niet nalaten te vragen hoe ze hun drinkwatervoorziening regelen. Een van de locaties die ik bezocht beschikte over een bron, waarvan het water naar eigen zeggen was getest op kwaliteit. Koud water bijmengen tijdens het douchen was overigens niet nodig.Lees meer »
artikel editie juni 2017

Zakelijk

 • Goede vakmensen gezocht

  Goede vakmensen gezocht

  Goed personeel vinden. Kennis op orde hebben. Dag en nacht met je mensen bezig zijn omdat het voelt als familie. Dít zijn volgens het echtpaar Haitsma de uitdagingen van het personeelsbeleid in een familiebedrijf. Met de 35 mannen en vrouwen die zij in dienst hebben is de band hecht. “De kernwaarden van het bedrijf zitten in de mensen die bij ons werken.” (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie juni 2017

Stekelige vragen

 • Salderingsregeling?

  Salderingsregeling?

  De salderingsregeling blijft de gemoederen bezig houden. Consumenten kunnen nu nog hun overschot aan zelf opgewekte stroom terugleveren aan het net en daar een vergoeding voor ontvangen. In 2020 komt daar waarschijnlijk verandering in. Volgens menigeen in de zonne-energiebranche een desastreus vooruitzicht. Zonder salderingsregeling en staatssteun zo vrezen ze, stort de markt in. Deskundige Klaas Galama: “Onzin, dit soort regelingen zijn al totaal achterhaald.” (Pagina 1 van 2)Lees meer »
artikel editie juni 2017

Regelgeving

 • Zonne-energie

  Zonne-energie

  De komende jaren moeten we volop inzetten op verduurzaming. Zonne-energie biedt daarvoor enorme kansen. De toepassing van fotovoltaïsche systemen is overal mogelijk, en ook rendabel. En met de huidige subsidieregelingen (zoals de ISDE-regeling) is ook thermische zonne-energie prima haalbaar. Economische argumenten zijn er dus voldoende om klanten van de mogelijkheden van zonne-energie te overtuigen. Toch laat de ondernemer hier vaak kansen liggen. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie juni 2017

Solar

 • Zonnesysteem-ontwerp

  Zonnesysteem-ontwerp

  Zonnepanelen winnen aan populariteit. Steeds meer daken raken ermee gevuld. Logisch dat steeds meer installateurs hierin dan ook extra of toekomstige broodwinning zien. Dat zullen er de komende jaren alleen nog meer worden. Zeker nu wel duidelijk is dat het aantal gasloze (nieuwbouw)woningen zal toenemen. Meedoen in de zonnepanelenmarkt is op zich niet zo moeilijk. Maar kun je er als installateur ook nog wat aan overhouden? De consument heeft veel keus en kijkt in eerste instantie vaak naar de prijs. Overtuigen op kwaliteit en service moet daarom de doorslag gaan geven. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie juni 2017

Project

 • Tags en nieuwe DC’s

  Tags en nieuwe DC’s

  Met een schreeuwend tekort aan vakmensen zijn goede logistiek, bevoorrading en ontzorging van de man op de werkvloer belangrijker dan ooit. Groothandel Wasco speelt hier slim op in met haar nieuwe distributiecentra en RIFD-voorraadbeheersysteem. (Pagina 1 van 2)Lees meer »
artikel editie juni 2017

Solar

 • Integrale oplossingen

  Integrale oplossingen

  “Trump zal de geschiedenis niet tot stilstand brengen”, bezwoer de CEO van Solarwatt tijdens de lancering van het MyReserve Matrix accuopslagsysteem. Detlef Neuhaus blaakte van zelfvertrouwen en daar was alle reden toe. De markt voor zonne-energiesystemen groeit met sprongen. Mondiaal neemt niet alleen de vraag naar pv-panelen toe, maar ook naar opslagoplossingen. En Solarwatt speelt daar slim op in. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie mei 2017

Kennis

 • Slim, handig en duurzaam

  Slim, handig en duurzaam

  De ISH barstte bijna uit haar voegen deze editie. Met ruim 200.000 bezoekers en meer dan 2.480 standhouders behaalde de beurs een record dit decennium. En terecht. Alle partijen kwamen ruimschoots aan hun trekken. De bezoekers omdat er veel noviteiten vielen te bewonderen en de standhouders omdat ze direct zaken konden doen. “De economie zit in de lift, en de grote trend is IoT.” Oftewel: Time to go Smart. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie april 2017

Regeltechniek

 • Warmtebeeldcamera

  Warmtebeeldcamera

  Wanneer monteur Martin Wabeke van Breman Service Haarlem op locatie gebruik maakt van zijn warmtebeeldcamera, merkt hij dat hij eigenlijk niet meer zonder kan. Het apparaat is het verlengstuk van de servicemonteur. “Zonder deze camera zijn sommige werkzaamheden niet haalbaar”, vertelt hij. “Bovendien kun je de klant direct laten zien dat een probleem is opgelost.” (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie december 2016

Solar

 • Zonnewarmtesystemen leren installeren en in werking stellen

  Zonnewarmtesystemen leren installeren en in werking stellen

  Zonnewarmte is een techniek waarbij de energie van het zonlicht wordt omgezet in warmte voor toepassing in een woning of bedrijf. Maar actuele kennis ontbreekt helaas nog wel eens in de branche. Daarom is er nu in samenwerking met de fabrikanten van onder meer zonneboilers een nieuwe cursus ontwikkeld. Kennis biedt tenslotte kansen in een groeiende duurzame energiemarkt. (Pagina 1 van 3)Lees meer »