artikel editie april 2017

Van de redactie

 • Energieregisseur

  Energieregisseur

  Energiebesparing was al belangrijk maar krijgt steeds meer impact. Zo meldde Uneto-VNI laatst nog dat de installateur in de nabije toekomst de rol van energieregisseur moet gaan oppakken. Eén van de motivaties daarvoor is dat hij ook ná aanleg nog bij de installatie betrokken is en deze verder kan optimaliseren. Een goed voorbeeld van hoe dit in zijn werk zou kunnen gaan, is beschreven in het artikel ‘Installatiescan van scholen’. Zoals bekend functioneren veel installaties in scholen niet optimaal. Ze zijn niet goed afgesteld en/of draaien wanneer dit niet nodig is.Lees meer »
partnernieuws editie februari 2017

Nieuws van onze Partners

 • Lager energieverbruik en stillere werking: ZAbluefin voor centrale air-conditioning units

  Lager energieverbruik en stillere werking: ZAbluefin voor centrale air-conditioning units

    De ventilator fabrikant Ziehl-Abegg heeft weer opgedane kennis in de natuur gebruikt voor de ontwikkeling van een nieuw type ventilator. Het idee voor de ontwikkeling van de nieuwste generatie radiale ventilatoren, komt van de bultrug walvis; wat een energiebesparing tot 10 procent oplevert. “Onze ingenieurs hebben hun rol in de voorste gelederen van bionische ontwikkelingen, alsmede hun leidende rol in ventilator technologie nog maar eens duidelijk onderstreept.” zegt Peter Fenkl, voorzitter van de Raad …Lees meer »
artikel editie april 2017

Regeltechniek

 • Rookgasanalyse

  Rookgasanalyse

  Een zorgvuldig uitgevoerde rookgasanalyse hoort bij professioneel cv-onderhoud. Hierbij wordt onder andere de samenstelling van de gassen die vrijkomen bij het verbrandingsproces (de rookgassen) gemeten en berekend. Aan de hand van deze meetresultaten kan worden bepaald of het verbrandingsproces naar wens verloopt, of dat er maatregelen moeten worden getroffen om het proces energiezuiniger en/of veiliger te laten verlopen. Het eerste dat u hiervoor nodig heeft is een goede rookgasanalyser. Om er zeker van te zijn dat het instrument technisch voldoet aan de geldende regelgeving is het verstandig om een model aan te schaffen dat is gecertificeerd volgens NEN-EN50379 deel 2 door een onafhankelijke keuringsinstantie. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie april 2017

Kennis

 • Regenpijp los van riolering

  Regenpijp los van riolering

  Steeds meer steden en gemeenten bereiden zich voor om wateroverlast tegen te gaan. Hiertoe zijn ze verplicht, gezien de nieuwe Waterwet. En hiertoe worden ze gedwongen, gezien het veranderende klimaat. De gemiddelde temperatuur warmt op, de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert met onder andere hevige neerslag als gevolg. Extreem veel regenwater dus. Wat betekent dit voor installateurs? (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie maart 2017

Project

 • Slim klimaat

  Slim klimaat

  Onlangs is in Eindhoven de nieuwbouw van het SintLucas College in gebruik genomen. Deze (v)mbo-school stoomt leerlingen klaar voor creatief-technische beroepen en het ondernemerschap. Arup en cepezed hebben een transparante en inspirerende omgeving gecreëerd, waarin nieuwbouw en een getransformeerd monumentaal gebouw samenkomen. Daarbij is slim gebruik gemaakt van de lokale omstandigheden voor de klimatisering van het SintLucas College. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie februari 2017

Koude & Luchtbehandeling

 • Samenwerken is de trend

  Samenwerken is de trend

  Een goed ventilatiesysteem zorgt voor de juiste balans in luchtkwaliteit, comfort en energieprestaties van de woning en is daarmee van belang voor de gezondheid van de bewoners. Juist omwille van de elementen comfort, gezondheid en energieprestatie, wordt bij nieuwbouw- en renovatieprojecten steeds vaker gekozen voor balansventilatie met warmteterugwinning (wtw). Dit artikel zoomt in op de trends die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van een nieuwe generatie wtw’s. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie januari 2017

Sanitair

 • Een regenbestendige stad

  Een regenbestendige stad

  Door klimaatverandering regent het vaker harder. Onze dichtbebouwde, geasfalteerde steden en betegelde tuinen kunnen dat niet aan. Amsterdam Rainproof werkt samen met iedereen die invloed heeft op de inrichting van de stad om deze wolkbreukbestendig te maken. Ook installateurs en dakdekkers kunnen een belangrijke rol spelen in het voorkomen of verminderen van overlast en schade. (Pagina 1 van 4)Lees meer »
partnernieuws editie maart 2017

Nieuws van onze Partners

 • Kompakt 2.0 WTW/WP van Ubbink

  Kompakt 2.0 WTW/WP van Ubbink

  Voor het energieneutraal maken van woningen worden steeds vaker luchtwarmtepompen toegepast. Het minimaliseren van de luchtweerstand in het toe- en afvoerkanaal is cruciaal voor een goede opbrengst van de warmtepomp. Een diameter van 200 mm inwendig is noodzakelijk. Daarom is de Kompakt 2.0 WTW/WP van Ubbink voorzien van een enkelwandige HDPE doorvoer rond 200 mm.Lees meer »
artikel editie april 2017

Regeltechniek

 • Installatiescan voor scholen

  Installatiescan voor scholen

  Veel gebouwinstallaties in scholen functioneren niet optimaal. Ze zijn niet goed afgesteld en/of draaien wanneer dat niet nodig is. Met behulp van de Installatiescan Scholen kan een installateur op eenvoudige en rendabele wijze de werking van gebouwinstallaties controleren/verbeteren en daarmee zorgen voor een aanzienlijke energiebesparing (10-30%) en verbetering van het binnenmilieu. (Pagina 1 van 4)Lees meer »
artikel editie april 2017

Columns

 • Dág onderhoudscontract

  Dág onderhoudscontract

  ‘Servitization – dienstverlening is de toekomst van de industrie’ (2016) is een rapport van ABN-AMRO dat u niet mág missen. Het legt uit hoe binnen de technische sector de kanteling plaatsvindt van productverkoop naar dienstverlening. Een uitdagende kanteling voor veel van onze sectorbedrijven. Je zou servitization – oké, het blijft een tongbreker – versimpeld mogen vertalen naar servicedienstverlening. Het staat voor ‘het aanbieden van klantgerichte combinaties van goederen, diensten, ondersteuning, selfservice en kennis, met als doel waarde toe te voegen aan het kernproduct’. Deze volle definitie van de tongbeker werd al in 1988 gebruikt door Vandermerwe & Rada. Toch lijkt nu pas de tijd rijp voor een echte doorbraak. Servitization biedt de installateur nieuwe kansen. Hoe ga je geld verdienen aan servicediensten in plaats van dat het een kostenpost is? We kennen al enige tijd het onderhoudscontract, eigenlijk een soort voorloper. Toch blijkt deze contractvorm steeds meer onder druk te staan. Installaties en onderliggende producten worden steeds slimmer. Gecombineerd met andere data ontstaan er nieuwe vormen van informatiestromen, waarmee geautomatiseerd inzicht en kennis afgegeven wordt aan iedereen die hierop is afgestemd. Opdrachtgevers gaan anders naar installaties en producten kijken. Ze zoeken naar en vragen om andere financieringsmodellen. Eén daarvan is …Lees meer »
artikel editie april 2017

Kennis

 • Regenpijp los van riolering

  Regenpijp los van riolering

  Steeds meer steden en gemeenten bereiden zich voor om wateroverlast tegen te gaan. Hiertoe zijn ze verplicht, gezien de nieuwe Waterwet. En hiertoe worden ze gedwongen, gezien het veranderende klimaat. De gemiddelde temperatuur warmt op, de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert met onder andere hevige neerslag als gevolg. Extreem veel regenwater dus. Wat betekent dit voor installateurs? (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie april 2017

Zakelijk

 • Docenten uit de praktijk

  Docenten uit de praktijk

  Veel MBO-scholen verwachten binnen vijf jaar een groot tekort aan techniekdocenten. Daarom is het van groot belang het aantal op peil te houden en zelfs uit te breiden. Maar ook is het nodig jongeren aansprekend te blijven inspireren om te kiezen voor een toekomst in de techniek. En wie kunnen dat beter dan de mensen uit de praktijk? In Gelderland en Overijssel is een initiatief gestart: vakmensen uit de praktijk geven les aan nieuw vaktalent. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie april 2017

Stekelige vragen

 • Bevochtiging

  Bevochtiging

  Te droog of te vochtig. Volgens bevochtigingsspecialist Condair is het beroerd gesteld met het binnenklimaat van onze gebouwen. We kweken ongewild een voedingsbodem voor virussen en bacteriën. Bovendien krijgen mensen met allergieën het extra zwaar te verduren. Maar klinkt Condair’s betoog niet als preken voor eigen parochie en hoe zit het met de kosten? Bevochtigen kost toch klauwen met geld? (Pagina 1 van 2)Lees meer »

Regelgeving

 • Wettelijke verplichte erkenningsregeling voor installateurs

  Wettelijke verplichte erkenningsregeling voor installateurs

  De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde november vorig jaar haar rapport‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’.Hierin zijn zes aanbevelingen gericht aan minister Stef Blok (Wonen) en Edith Schippers (Volksgezondheid). Blok heeft inmiddels laten weten verschillende varianten van keurmerken te gaan onderzoeken. Dit gaat hij doen in samenwerking met de installatiesector, consumenten en gebouweneigenaren. Schippers gaat met fabrikanten in gesprek over koolmonoxidebeveiliging in cv’s. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal de kwaliteit van koolmonoxidemelders nader onderzoeken. (Pagina 1 van 2)Lees meer »
Liever door de digtale editie bladeren? Klik dan op de uitgave.
artikel editie april 2017

Verwarming

 • Cv-beheer op afstand

  Cv-beheer op afstand

  Onderhoud aan cv-ketels gebeurt vaak nog periodiek. Als de installateur ter plekke is ziet hij pas wat de status is. Maar dat kan beter, met online beheer op afstand. De installateur heeft dan inzicht in de data van de ketel, weet welk onderhoud benodigd is en kan met de juiste spullen op pad om eventuele problemen te verhelpen. Zodra onderhoud noodzakelijk is om een echte storing te voorkomen, ontvangt hij daarvan bovendien een melding. In de vorige uitgave besteedden we al aandacht aan een merkonafhankelijk monitoringsysteem dat communiceert via het OpenTherm-protocol. Nu passeren enkele ketelfabrikanten de revue, met afstandbeheer in het pakket. (Pagina 1 van 4)Lees meer »
artikel editie april 2017

Regeltechniek

 • Meten en regelen in de woestijn

  Meten en regelen in de woestijn

  De grootste HVAC-beurs van Amerika werd onlangs gehouden in Las Vegas. AHR Expo is in 85 jaar uitgegroeid tot het grootste evenement ter wereld op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling. InstallateursZaken vroeg meetinstrumentspecialist Teun Mulder (zie kader) naar zijn bevindingen op deze beurs, die hij beroepshalve bezocht. Hij ging op zoek naar de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van meet- en regeltechniek en handmeters. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie april 2017

Regeltechniek

 • Warmtebeeldcamera

  Warmtebeeldcamera

  Wanneer monteur Martin Wabeke van Breman Service Haarlem op locatie gebruik maakt van zijn warmtebeeldcamera, merkt hij dat hij eigenlijk niet meer zonder kan. Het apparaat is het verlengstuk van de servicemonteur. “Zonder deze camera zijn sommige werkzaamheden niet haalbaar”, vertelt hij. “Bovendien kun je de klant direct laten zien dat een probleem is opgelost.” (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie april 2017

SmartIZ

 • Domotica Next Generation

  Domotica Next Generation

  Dagelijks worden we overspoeld met informatie over Internet of Things (IoT). Fabrikanten willen graag meeliften op dit marketinggeweld en gebruiken de kreet IoT te pas en te onpas om zich te profileren. Alle apparaten die ook maar iets met communicatie te maken hebben, al dan niet via een bedraad of onbedraad netwerk, zijn opeens slimme IoT-devices. En waarom ook niet? We willen het liefste alles met alles laten communiceren en knopen al onze apparaten direct of indirect aan het grote internet. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie april 2017

Kennis

 • Regenpijp los van riolering

  Regenpijp los van riolering

  Steeds meer steden en gemeenten bereiden zich voor om wateroverlast tegen te gaan. Hiertoe zijn ze verplicht, gezien de nieuwe Waterwet. En hiertoe worden ze gedwongen, gezien het veranderende klimaat. De gemiddelde temperatuur warmt op, de zeespiegel stijgt en het klimaat verandert met onder andere hevige neerslag als gevolg. Extreem veel regenwater dus. Wat betekent dit voor installateurs? (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie februari 2017

Koude & Luchtbehandeling

 • Luchtdicht bouwen

  Luchtdicht bouwen

  Hoe vaak komt het niet voor dat je als installateur klachten aan je broek krijgt, terwijl je de installatie keurig netjes volgens bestek hebt opgeleverd. Ligt de verantwoordelijkheid nu bij jou of is er iets anders aan de hand? In dit artikel neemt adviseur en docent Ron Bosch ons mee naar de bouwplaats. Volgens de auteur ligt de oorzaak van een slecht functionerende installatie menig maal niet bij onze branche, maar bij bouwkundige missers. Tegelijkertijd moeten we soms ook als branche de hand in eigen boezem steken. Bosch legt uit waarom. (Pagina 1 van 3)Lees meer »
artikel editie december 2016

Solar

 • Zon, elektriciteit én gas

  Zon, elektriciteit én gas

  In het Overijsselse Den Ham zijn zeven woningen in bewoonde staat duurzaam gerenoveerd door Built4U. “De CO2-emissie van deze woningen op zon, elektriciteit én gas is 23% lager dan van een all-electric woning met een elektrische luchtwarmtepomp”, claimt Chiel Boonstra van Built4U. “Het specifiek ondersteunen van één oplossingsrichting leidt niet tot de gewenste en versnelde CO2 verlaging”, vindt hij. “Het breder stimuleren van maatregelen die meetbaar bijdragen aan de doelstellingen is essentieel. Want elke maatregel die een meetbaar significante verlaging van de CO2-emissie realiseert verdient het om ondersteund te worden.”Lees meer »