Visie

DE INSTALLATEUR ALS (THERMISCH) ENERGIEADVISEUR

De traditionele elektriciteitsinfrastructuur kraakt en piept onder de toenemende vraag. Zijn we klaar om onze energie zelf op te wekken? En wat wordt de rol van de installateur? Atakan Bilecen, Chief Sales Director bij Huawei FusionSolardel deelt zijn inzichten. Over tech, trends en de toekomst.

“De vraag naar PV-panelen en zonne-accusystemen neemt toe, zowel in de utiliteit als in de woningbouw. We zien een gestage groei in de afgelopen twee jaar, met gemiddeld 4,8 gigawatt aan nieuwe PV-capaciteit per jaar. De groei is verdeeld over de markten voor residentiële, commerciële en utiliteitsgebouwen. Deze groei lijkt structureel. Maar groei is natuurlijk afhankelijk van verschillende factoren. Denk aan congestieproblemen in het elektriciteitsnet, veranderingen in wet- en regelgeving met betrekking tot saldering, en de beperkte beschikbaarheid van land voor het plaatsen van PV-panelen.”

Terugverdientijden
“De terugverdientijden van PV-systemen variëren sterk. Ook die zijn afhankelijk van verschillende factoren. Zoals het specifieke segment en de toepassing van de installatie. Of het voor de meter of achter de meter wordt geïnstalleerd. De mate van zelfgebruik van de opgewekte energie. Daarnaast speelt ook hier de aanwezigheid van congestieproblemen een rol: ze beïnvloeden de operationele efficiëntie van de installatie. Al deze aspecten samen bepalen de mogelijke terugverdientijd(en) van een PV-installatie of batterijsysteem.”

Materialen
“De ontwikkelingen op het gebied van technologie voor zonne-PV en batterijen gaan snel. De efficiëntie van PV-panelen is bijna 25 %, terwijl dat enkele jaren geleden nog op 19 % lag. Omvormers worden steeds geavanceerder en bieden meer mogelijkheden voor beheer en integratie met bijvoorbeeld batterijen. Ook de huidige batterijtechnologie transformeert. Ik verwacht nieuwe soorten cellen die beter geschikt zijn voor opslagtoepassing­en. Steeds betere materialen zorgen ook voor betere systemen. Ze worden veiliger, breder toegankelijk en hebben een hoge beschikbaarheidsgraad.”

Recycling
“Zelf ontwikkelen wij geen PV-panelen. Ik weet wel dat het circulaire proces hier nog een weg heeft te gaan. Batterijsystemen zijn wat dat betreft al verder. Ze zijn goed te recyclen. Wij hebben contracten met onder andere Nederlandse recyclingbedrijven die LFP-batterijen in ontvangst nemen.”

Montage
“Het installatieproces van PV-panelen en zonne-accusystemen evolueert naar plug&play systemen. Menselijke fouten worden zo tot een minimum beperkt. Maar vakkennis en vakmensen blijven absoluut noodzakelijk. Denk aan de mensen die werken op daken en in meterkasten. Het is belangrijk dat ze vertrouwd zijn met PV. Door trainingen en opleidingen waarborgen zij de kwaliteit van alle installaties.”

Integratie
“Er zijn nog mogelijkheden om zonne-energiesystemen beter te integreren in bestaande installatietechnieken. Denk aan het integreren van systemen met andere energie-assets zoals omvormers en batterijen. Dit biedt kansen voor nieuwe business. Het zorgt ook voor een bredere rol van aanbieders van energieplatformen.”

Energiemix
“Zonne-energie is superbelangrijk in onze toekomstige energievoorziening. Maar tegelijk moeten we ons dit realiseren: het zal slechts een deeloplossing zijn naast andere duurzame energiebronnen, zoals windenergie en mogelijk kernenergie. We moeten zoeken naar een goede balans tussen al die verschillende energiebronnen. Alleen dán kunnen we voldoen aan onze energiebehoefte.”

Kansen voor installateurs
“De rol van de installateur verschuift. Van puur technologisch bezig zijn, naar een rol waar hij of zij de klant adviseert over energiebetrouwbaarheid tot in lengte van jaren. Zowel qua stroom als thermisch. Dat betekent verder kijken dan je eigen techniek van vandaag en ook adviseren over integratie, flexibiliteit, robuustheid en betrouwbaarheid. Daarvoor is zelfeducatie nodig. En ook aanpassing van het onderwijs op universiteiten, hogescholen en mbo’s. Daar is zeker nog een slag in te slaan. Maar het besef van energie-urgentie groeit ook daar. En de klant is met de bredere rol van de installateur écht geholpen. Je bent nog meer van waarde.”

Vruchten
“Zullen deze inspanningen vruchten afwerpen? Gaan we vooruit? Zullen we erin slagen om onze energievoorziening circulair te maken? Ik heb geen glazen bol. Maar als ik tien jaar terugkijk en zie van hoe ver we zijn gekomen dan ben ik positief gestemd. Er zijn zeker uitdaging­en, problemen en bottlenecks. Ik weet zeker dat we die over een aantal jaren de baas zijn. Maar daarvoor is actie nodig. Stilzitten is geen optie.”

Fast charging
“Bij Huawei denken we bijvoorbeeld na over de overstap van wisselstroom (AC) naar gelijkstroom (DC), wat hogere vermogens mogelijk maakt. Momenteel werken de meeste laadpalen nog op wisselstroom. Dat leidt tot langere laadtijden, vooral voor voertuigen met een grote batterij, zoals een Tesla. Voor een transportbedrijf dat zijn dieselwagenpark wil vervangen door elektrische trucks met een gigantische energiebehoefte, betekent die laadtijd een aanzienlijke vertraging en economisch verlies. Wat nou als we het batterijvermogen met 50 % kunnen verhogen en de laadtijd kunnen verkorten tot 10 minuten? Dit is mogelijk met gelijkstroom. Hierdoor worden nieuwe verdienmodellen mogelijk.”

De toekomst
“De toekomst van energievoorziening omvat niet alleen zonne-energie, maar ook energiebeheer en snelladen. De opslagcapaciteit wordt steeds groter. De maximale energieopslagcapaciteit van een zonne-accu hangt af van de kwaliteit van de batterij en het gebruiksscenario. We zullen zien dat batterijopslag breder wordt toegepast in verschillende scenario’s. Van klein tot zeer groot.”

Dynamiek
“Al deze ontwikkelingen vragen investeringen, maar ook om een verschuiving in ons denken. Samenwerking is hierin heel belangrijk. Hoe kunnen we samen de regie nemen over piekmomenten, energiegebruik en de manier waarop deze energie wordt opgewekt? Dit vraagt om investeringen in onszelf. En het vraagt om actie. Meebewegen, ontwikkeling. Maar is dat niet wat ons vak zo boeiend maakt: de dynamiek van energie?” 