Hygiënische installatie

TRANSFORMATIE VAN KERK NAAR MEDISCH CENTRUM

In het hartje van het Limburgse Geleen werkt VAL Vastgoed aan de transformatie van de lokale Paterskerk tot medisch centrum. Voor de installatietechniek vertrouwt het bedrijf op de kennis, producten en systemen van Viega.

VAL Vastgoed is het vastgoed- en installatiebedrijf van de Verenigde Apotheken Limburg dat met meer dan 40 vestigingen grote delen van Limburg van (medicinale) zorg voorziet. De meest recente uitbreiding van het netwerk vinden we in Geleen, waar de plaatselijke Paterskerk wordt getransformeerd tot multifunctioneel medisch centrum waarin een huisartsen- en fysiotherapiepraktijk én een apotheek samenkomen. De kerk die meer dan 20 jaar heeft leeg gestaan, bevat nog steeds de oorspronkelijke glas in lood ramen en wandschilderingen. De plannen voor de ombouw werden door VAL Vastgoed zelf verzorgd. We spreken over het project met Dave Nollé, projectleider bij VAL Vastgoed (foto).

Optimale hygiëne
In een medische omgeving is een opti­male hygiëne een absoluut vereiste. Eersteklas installatietechniek draagt daar in belangrijke mate aan bij. Daarnaast spelen duurzaamheid en energie-efficiëntie bij de transformatie van de kerk een belangrijke rol. Deze thema’s zien we terugkomen in de keuze voor de Viega systemen Smartloop Inliner, de elektronische gebruikersstations en het Viega Smartpress-systeem om alle leidingen doorstromend te kunnen aansluiten. Daarnaast koos VAL Vastgoed uit oogpunt van installatiegemak voor het Prevista voorwandsysteem.

Doorstromend installeren
Als we vragen naar de rol van een hygiënisch verantwoorde installatie, benadrukt Dave Nollé het grote belang ervan: “Voor een medisch centrum worden hoge eisen gesteld aan de hygiëne en het behoud van drinkwaterkwaliteit. Dat start met een goed installatieontwerp; Viega heeft ons daarmee uitstekend geholpen. Daarnaast biedt Viega tal van mogelijkheden om de drinkwaterkwaliteit te garanderen. Het doorstromend aansluiten van leidingen zoals we dat hier doen, is daar een goed voorbeeld van. Daarbij hebben we gekozen voor het Viega Smartpress-systeem.” De fittingen hiervan hebben geoptimaliseerde Zeta-waarden, waardoor het leidingsysteem beter en doelmatiger kan worden gedimensioneerd. Omdat er zo minder watervolu­me in de installatie aanwezig is, wordt de drinkwaterkwaliteit behouden.

Elektronisch gebruikersstation
De ultieme oplossing om de waterkwaliteit ook bij langdurige afwezigheid te
garanderen, biedt het elektronische ge­bruikersstation van Viega. Dave Nollé hierover: “Deze registreert eventuele stagnatie in de installatie en kritische temperatuurveranderingen. Zodra wordt afgeweken van vooraf bepaalde waarden wordt er automatisch gespoeld, waardoor de waterkwaliteit altijd gegarandeerd is. Bij de automatische spoeling worden bovendien de spoelhoeveelheid en de watertemperatuur manipulatieveilig gedocumenteerd. Zo kunnen we in geval van twijfel over het gebruik ervan altijd uitsluitsel geven.”

Bedieningsplaten met automatische spoelfunctie
De Prevista voorwandelementen waarvoor VAL Vastgoed in dit project koos, zijn bovendien voorzien van bedieningsplaten met Hygiene+ functie. “Daarmee kan de spoelfunctie automatisch worden geactiveerd waardoor stagnatie van drinkwater effectief wordt voorkomen. Samen met de andere maatregelen helpt ons dat bij de legionellabeheersing. We hoeven niet iedere week iemand langs te sturen om te spoelen. De intelligente techniek van Viega spoelt namelijk - afhankelijk van de laatste spoeling - na een vooringesteld tijdsinterval automatisch. Op deze manier worden lange stagnatietijden voorkomen, ook als een wc langere tijd niet wordt gebruikt.”

Hygiënisch en energie-efficiënt
Voor de warmwatervoorziening in de getransformeerde kerk koos VAL Vastgoed voor het Smartloop Inliner-systeem. Dave Nollé vertelt hierover: “In veel om­gevingen zie je dat dit systeem voornamelijk in stijgleidingen wordt ingezet. Hier zetten we het in voor alle horizontale verwarmings- en warmwaterleidingen.” Gewoonlijk wordt bij centrale warmtapwatervoorzieningen naast de warmtapwaterleiding ook een circulatie-retourleiding gelegd. Met de Smartloop Inlinertechniek biedt Viega hiervoor een alternatief. “Een flexibele retourleiding in een metalen aanvoerleiding zorgt voor geringere temperatuurverliezen en een hygiënisch veiligere situatie. Bovendien zorgt de buis-in-buis-techniek voor lagere installatiekosten en ruimte- en energiebesparingen.” 