Sanitaire installaties

NASLAGWERK VOOR VERBOUWINGEN IN WONINGEN

ISSO Kleintje Water is volledig geactualiseerd. De kennis richt zich op meer dan alleen waterinstallaties en besteedt aandacht aan alle werkzaamheden die nodig zijn voor het adviseren, installeren en onderhouden van sanitaire installaties. De eerdere versie van de compacte en praktische handleiding stamt uit 2012 en behandelt vrijwel alle werkzaamheden die nodig zijn voor het aanpassen en uitbreiden van sanitaire installaties in woningen.

Buiten de vereiste kennis voor de sanitaire installaties, besteedt het Kleintje ook aandacht aan werkzaamheden die tegelijkertijd nodig zijn, zoals: bouwkundige aanpassingen, riolering, verwarming en ventilatie. Daarnaast komen vooral elektrotechnische aspecten, zoals voeding, veiligheid, potentiaalvereffening en aarding uitgebreid aan de orde.
Zo kan de installateur elke opdrachtgever ontzorgen bij het installeren van bijvoorbeeld nieuw sanitair of een extra badruimte, keukeninrichting en/of een andere warmtapwaterbereider. Het compacte naslagwerk is bestemd voor de monteur en installateur die zijn of haar klant gericht wil adviseren op locatie. Ook kan de installateur, voordat hij of zij aan een klus begint, nog even nakijken wat er precies voor kennis en kunde nodig is voor de uitvoering van specifieke handelingen.

Voor verschillende fasen
“Het is echt een naslagwerk voor grote en kleine verbouwingen of renovaties in woningen”, zegt Nick Post, projectcoördinator bij ISSO. “Bij een verbouwing in de woning red je het bijna niet door alleen de sanitaire technieken aan te passen. Daarom is in dit Kleintje juist ook de kennis van die andere disciplines erbij betrokken. Natuurlijk wel altijd in relatie tot de sanitaire installaties.” De vakman of vakvrouw bevindt zich midden in het spanningsveld tussen comfort, gezondheid, veiligheid en milieu (waaronder energie- en waterbesparing). De inhoud van het Kleintje doorloopt daarom de verschillende fasen in een project, werk of klus:
- Inventarisatie van eisen en wensen van de klant.
- Advies over het installatieconcept en de warmtapwatervoorziening.
- Uitwerking voor de offerte.
- Werkvoorbereiding en uitvoering.
- Oplevering en onderhoud.

De in het Kleintje opgenomen vragenlijst biedt daarbij handvatten. Post: “Het stelt de installateur in staat goed te communiceren met en om inzicht te krijgen in de wensen en eisen van de klant of opdrachtgever. Dankzij deze checklijst pellen we de lagen langzaam af tot we een toepasbaar ontwerp waarbij zo min mogelijk ruis op de lijn ontstaat.”

Meer duurzame technieken
De actualisatie van de inhoud richt zich op een aantal belangrijke aspecten, zo geeft Nick Post aan. “Zo zijn er sinds de vorige uitgave in 2012 nu veel meer duurzame technieken bijgekomen. Het werken met hybride warmtepompen en afleversets is in deze periode sterk toegenomen, maar bijvoorbeeld ook de douche-wtw werd in de oude uitgave nog niet behandeld. Deze zijn nu in beknopte vorm overgenomen uit het Kleintje Hybride Warmtepompen. Dat wil zeggen dat de inhoud in het Kleintje Water over het type toestel en de aandachtspunten voor het toepassen ervan in woninginstallaties gaat. Voor meer informatie verwijzen we door naar de desbetreffende ISSO-publicaties en Kleintjes.
Verder is er ook aandacht voor de bacteriologische aangroeipotentie in relatie tot de materiaalkeuze. Kies je bepaalde soorten kunststof leidingsystemen, weet dan wat de verschillen zijn ten opzichte van bijvoorbeeld koper. Maar dat geldt ook voor andere sanitaire onderdelen. Doucheslangen staan er bijvoorbeeld om bekend dat er veel biofilmvorming plaatsvindt.”

Eenduidige en toegankelijke teksten
Hoewel de wet- en regelgeving geen cruciale wijzigingen ondergingen die van invloed zijn op de inhoud, is wel het woordgebruik in het boekje in lijn gebracht met de regelgeving. De ontwikkelingen van onder andere het Drinkwaterbesluit, de NEN-normen en Waterwerkbladen stonden ook niet stil. De begrippen en vaktermen zijn nu volledig in overeenstemming met hoe ze in deze in de loop der tijd geüpdatete documenten worden benoemd.

Vooruitlopen op Wet kwaliteitsborging
“Daarnaast hebben we de inhoud van het Kleintje voorbereid op de Wet kwaliteitsborging (Wkb), die naar verwachting op 1 januari 2024 in werking treedt”, vervolgt Nick Post. “Via deze wet wil de overheid meer toezicht en controle in de bouw creëren zodat bouwers zich aan de geldende regels houden. Dit moet ervoor zorgen dat bewoners en gebruikers kwalitatief goede gebouwen krijgen met bijvoorbeeld goede brandveiligheid en een laag energiegebruik.
In het Kleintje Water hebben we een stappenplan voor oplevering opgenomen, waarin ook het installatie gebonden dossier is opgenomen. Daarin zetten we ook uiteen welke onderdelen de Wet kwaliteitsborging bevat en hoe je daar als installateur mee om moet gaan. Wat dat betreft nemen we een klein voorschot. Of de wet ook echt op 1 januari 2024 in werking treedt is altijd nog even afwachten, maar het kan geen kwaad hier op voorbereid te zijn. Om de teksten toegankelijker te maken, hebben we ook de schrijfstijl informeler gemaakt en spreken we de lezer nu aan met ‘je’ en ‘jij’ in plaats van ‘u’. Ook zorgden we ervoor dat we veel tekeningen, tabellen en grafieken gebruiken die de inhoud voor een technicus nog inzichtelijker maken.” 

De kennis is beschikbaar via ISSO.nl