Werken aan vakmanschap

IZ0916_Z_werkenaanvakmanschapVerbinden

OTIB heeft een groot aanbod als het gaat om het ondersteunen van werkgevers en werknemers. “Dat is ook logisch! Vakmanschap kent verschillende dimensies. Allereest het technisch vakmanschap waarin het bijblijven noodzakelijk is als je kijkt naar alle nieuwe ontwikkelde technologieën en uitdagingen die daarbij komen kijken. Vakmanschap gaat ook over soft skills, vooral van belang in klantrelaties. En het gaat ook om kennis over kunnen dragen, zowel naar leerlingen als de vakbekwame collega’s. Verder gaat vakmanschap over leiderschap. Met name in een branche die enorm verandert. Workshops, theater, innovatieve cursussen, evenementen, voorlichtingsmateriaal. Het is maar een greep uit het omvangrijke OTIB-instrumentarium. Berndsen wil de komende maanden nadenken om al deze producten nog beter met elkaar te verbinden. “Je kunt ondernemers ondersteunen met het samenwerken in de keten, een ontwikkeling die volop gaande is nu de grenzen tussen de sectoren vervagen. Maar als je ondertussen niet denkt aan de ontwikkeling van leiderschap in een bedrijf en het verbinden van je personeel aan deze nieuwe ontwikkeling, dan ben je niet effectief genoeg bezig. Een leertraject als Verbindend Ondernemen verbindt deze elementen. Thema’s die onder meer in Nieuwe Vrienden aan de orde kwamen zijn hier als uitgangspunt genomen om werkgevers en werknemers te laten denken als een lerende organisatie.”

Samenwerken

Een ander thema dat Berndsen de komende periode hoog op de agenda heeft staan is samenwerken. “Samen kun je gewoon meer bereiken. Ik wil nog meer samenwerken met de andere sectoren.” Concreet betekent dit dat OTIB de samenwerking zal zoeken met de andere technische opleidingsfondsen. “We kunnen van elkaar leren en samen optrekken bij het realiseren van concrete instrumenten die tot mooie producten kunnen leiden. Dit is niet nieuw, hoor. Denk bijvoorbeeld aan OTIB-skillsmanager die ook door andere sectoren wordt gebruikt. Maar we moeten onverminderd op samenwerken blijven focussen.” Samenwerken betekent ook met sociale partners innovatieve projecten ondernemen. Een goed voorbeeld hiervan zijn de monteursdagen. “Deze dagen zijn opgestart door Uneto-VNI. Door elementen van Nieuwe Vrienden aan het programma toe te voegen en het programma daarmee nog aantrekkelijker maken, werken we vanuit OTIB actief aan het succes van de monteursdagen mee.” Nauwere samenwerking betreft ook de partijen waar de branche in de praktijk al nadrukkelijk mee samenwerkt. “Want samen zijn we beter dan alleen. Als samenwerking werkt bij het realiseren van projecten, moet dat ook kunnen als het gaat om de ontwikkeling van het vakmanschap. Ik zie uit naar de hiervoor te voeren gesprekken!”

Geef me een jaar

Tijdens het gesprek is de passie bij de nieuwe OTIB-directeur duidelijk zichtbaar. Ze wil echt stappen vooruit zetten om de talenten in de branche nog beter te ontwikkelen, ontdekken, herkennen, faciliteren en meer. Maar hoe pak je dat aan? Berndsen lacht bij deze vraag. “Het is een kwestie van gewoon starten. Ik hoef zeker niet vanuit het niets te beginnen. Ik kan bouwen op een goede reputatie van OTIB, uitstekende kennis, een team van betrokken mensen en een organisatie die met twee voeten in de klei staat. Dus ik mag voortbouwen op wat er al ligt. En dat is fijn.” Maar dan toch de vraag: hoe ga je vakmanschap echt optimaal faciliteren in een branche die volop in beweging is? “Door net zoals mijn team met mijn voeten in de klei gaan staan. Ik zal de komende periode vooral benutten om bedrijven te leren kennen. Ik zal in gesprek gaan met werkgevers en werknemers. En natuurlijk niet te vergeten met het onderwijs. Want dat is onze grote partner wat betreft de instroom. Over een jaar praat ik dan graag verder met InstallateursZaken om te vertellen en te laten zien hoe we het vakmanschap in deze branche verder een boost hebben kunnen geven.” •