Tag: Artikel juni 2016

Marketingcommunicatiemix

U heeft een boodschap die u wilt overbrengen naar uw klant. Al snel wordt er gekeken naar online-instrumenten. Website, sociale media of banners. Laagdrempelig, snel en goedkoop. Maar let op, er is meer om uit te kiezen. Samengevoegd in de marketingcommunicatiemix. De mix geeft meer dan de online-droom die verschillende goeroes u doen geloven. Dat er een verschuiving plaatsvindt van offline naar online is onmiskenbaar waar. En met technologieën zoals augmented reality en 3D, neemt dit alleen maar toe. Maar onderschat de kracht van offline niet. Denk maar aan de reclamefolder. Niemand zegt hierin te kijken. Toch neemt het toepassen of gebruik hiervan nog steeds toe. Offline is niet overleden. Het wordt wel anders ingezet. En hier komt weer de marketingcommunicatiemix om de hoek kijken. De boodschap die u wilt overbrengen, vraagt om een passend middel. Een keuze die uw doelgroep steeds meer bepaalt. Leuk om via Facebook foto’s te delen van uw projecten. Maar wat als uw klant daar geen gebruik van maakt? Schitterend om via Twitter te roeptoeteren hoe goed u bent, maar met 80 volgers (waarvan 50 leveranciers of concurrenten) zet dit geen zoden aan de dijk. Elke boodschap vraagt om de inzet van de juiste instrumenten. Het is net een orkest, daar ontstaat ook de mooiste muziek door het samenspel van de juiste muziekinstrumenten. Een marketingcommunicatiemix bestaat uit alle instrumenten die u kunt inzetten om uw boodschap over te brengen en communicatiedoelen te bereiken. Instrumenten zoals: reclame/media, onlinecommunicatie, public relations, sponsoring, evenementen, winkelcommunicatie, promoties, direct marketing,

Nog lang niet klaar…

Het is één van mijn laatste columns voor InstallateursZaken. Vol trots maar met enige weemoed neem ik binnenkort na ruim 15 jaar afscheid van ons opleidingsfonds. Deze plek in InstallateursZaken is mij dierbaar geworden en het vormt een moment van reflectie. Even stilstaan bij wat onze branche beweegt. Verhalen opschrijven die werkgevers en werknemers mij toevertrouwden. In al die jaren heeft de branche verschillende uitdagingen gekend. De veranderende economische situatie, de technische innovaties, de veranderende klantvraag, de maatschappelijke opdrachten op het terrein van duurzaamheid en zorg. Het zijn maar enkele factoren die de hartslag van onze branche mede hebben bepaald en die dit nog steeds doen. Ik heb met ons team, werkgevers en werknemers optimaal willen ondersteunen bij deze uitdagingen. En dat blijven we doen! Zo zien we nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt. Bedrijven hebben soms moeite de juiste mensen te vinden. OTIB is gestart met het Steunpunt Arbeidsmarkt Mobiliteit voor werkgevers, werknemers én werkzoekenden. Onderdeel hiervan is dat in elke regio arbeidsmarkcoaches worden ingezet om zij-instromers en mensen met ervaring in de branche te koppelen aan bedrijven die vacatures hebben. Door de kennis van personeel en arbeid is de arbeidsmarktcoach in staat om bedrijven te adviseren bij noodzakelijke opleidingstrajecten (intervalscholing) en kan de coach bedrijven ondersteunen bij voorlichtingsactiviteiten. En natuurlijk kunnen de reguliere subsidies hiervoor worden ingezet. In het verlengde hiervan ondersteunen we ook bedrijven die invulling willen geven aan de 100.000 banen-afspraak en zo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden. Ook hiervoor hebben we

MEPcontent voor sanitaire systemen in BIM

Content. In BIM-projecten kun je niet meer zonder. Goede content, die veel informatie bevat, zorgt ervoor dat een 3D-model steeds belangrijker wordt in het BIM-proces en in het bestelproces. Engineers willen namelijk perfecte modellen opleveren. Modellen die alle benodigde informatie bevatten en het niet af laten weten op een essentieel onderdeel in de BIM-workflow. Daarom is er goede, up-to-date content nodig. Het grootste content platform van ons land is MEPcontent.eu, een platform met meer dan 500.000 BIM-producten. Engineers gebruiken het platform voor content in de gehele BIM workflow, ook bij het ontwerpen van sanitaire systemen.

Digitaal douchen

Je doucht als het ware onder een computer, zeggen de ontwerpers van Hamwells over hun luxe design recycledouche ‘Shower’. De e-func­ties zijn met name handig voor het monitoren van de installatie en het water- en energiegebruik.

Nieuwe generatie VRF

Op 19 mei lanceerde Intercool in Zwijndrecht het nieuwe SMMS-e 2-pijps VRF-systeem van Toshiba. Met de jongste VRF zijn in meerdere opzichten flinke stappen gezet.