Nog lang niet klaar…

OTIB-Foto-Elly-(3)Het is één van mijn laatste columns voor InstallateursZaken. Vol trots maar met enige weemoed neem ik binnenkort na ruim 15 jaar afscheid van ons opleidingsfonds. Deze plek in InstallateursZaken is mij dierbaar geworden en het vormt een moment van reflectie. Even stilstaan bij wat onze branche beweegt. Verhalen opschrijven die werkgevers en werknemers mij toevertrouwden. In al die jaren heeft de branche verschillende uitdagingen gekend. De veranderende economische situatie, de technische innovaties, de veranderende klantvraag, de maatschappelijke opdrachten op het terrein van duurzaamheid en zorg. Het zijn maar enkele factoren die de hartslag van onze branche mede hebben bepaald en die dit nog steeds doen. Ik heb met ons team, werkgevers en werknemers optimaal willen ondersteunen bij deze uitdagingen. En dat blijven we doen!
Zo zien we nieuwe uitdagingen op de arbeidsmarkt. Bedrijven hebben soms moeite de juiste mensen te vinden. OTIB is gestart met het Steunpunt Arbeidsmarkt Mobiliteit voor werkgevers, werknemers én werkzoekenden. Onderdeel hiervan is dat in elke regio arbeidsmarkcoaches worden ingezet om zij-instromers en mensen met ervaring in de branche te koppelen aan bedrijven die vacatures hebben. Door de kennis van personeel en arbeid is de arbeidsmarktcoach in staat om bedrijven te adviseren bij noodzakelijke opleidingstrajecten (intervalscholing) en kan de coach bedrijven ondersteunen bij voorlichtingsactiviteiten. En natuurlijk kunnen de reguliere subsidies hiervoor worden ingezet. In het verlengde hiervan ondersteunen we ook bedrijven die invulling willen geven aan de 100.000 banen-afspraak en zo mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden. Ook hiervoor hebben we een contactpersoon voor onze bedrijven aangesteld.
U leest het, er is genoeg te doen. Tot 14 september blijf ik dat doen. Dan neemt mijn opvolgster Bea Berndsen het definitief over. Maar ik stroop mijn mouwen nog even op!

Elly Verburg
Directeur OTIB