Schaarste aan technici

Dit jaar organiseerde ROVC voor het eerst de Inspiration Day. Op deze dag waren zowel werknemers als werkgevers welkom om workshops te volgen op het gebied van techniek. Deze gingen bijvoorbeeld over de impact van industrie 4.0 op de werkvloer en het werven van technisch talent. Daarnaast waren er ook demonstraties gaande, zoals 3D printen, Virtual Reality (VR) en de werking van stroboscopen en warmtebeeldcamera’s. Wij spraken Nico van Leeuwen, Business Developer bij ROVC, over deze ontwikkelingen en opleidingen binnen de installatiebranche.

“De onderwijswereld is enorm in beweging door de opkomst van nieuwe technieken, zoals VR en Augmented Reality. Dit brengt op het gebied van opleiden nieuwe mogelijkheden met zich mee. Zo kunnen technici in de nabije toekomst dankzij VR sleutelen aan een installatie, om zo direct in de praktijk te brengen wat zij geleerd hebben. En dat zonder gevaar.” Ook signaleert Van Leeuwen een verschuiving in de behoefte van de cursist. Zij willen meer flexibiliteit, waardoor ook hier in nieuwe mogelijkheden moet worden gedacht.

Kortere lesprogramma’s en flexibiliteit

“We zien dat de interesse voor avondcursussen afneemt. Iedereen is ’s avonds druk met sport, het gezin of andere privézaken. De behoefte voor kortere lesprogramma’s en flexibiliteit groeit. Wij spelen daarop in door onderdelen van cursussen optioneel te maken, kritisch naar de inhoud te kijken en te focussen op wat men na afloop moet kunnen. Daarnaast bieden we een combinatie van e-learning en ‘live scholing’. Voor de cursisten betekent dit dat zij minder vaak hoeven te reizen, voor de werkgever betekent dit dat een opleiding een minder grote tijdsinvestering wordt.”

Van technische specialist naar allrounder

“ROVC gelooft in het verbreden van het pakket. Bij technische dienstverlening is een combinatie van verschillende technieken een pré. In de installatiebranche blijft ieder nog binnen zijn eigen vakgebied. Wat dat betreft is het een traditionele branche. Grotere bedrijven in de installatietechniek bieden al vaker een allround service, maar het merendeel van de eenmanszaken is gericht op één vakdiscipline. Er liggen kansen voor deze installateurs wanneer zij het gehele gebouwbeheersysteem kunnen installeren en onderhouden. Wat in mijn optiek verstandig is als bedrijf, is het opleiden van een aantal specialisten met daarnaast een grote poule technici met basiskennis.”

Zet de specialist specialistisch in

“De behoefte aan specialisten is groot. Het tekort neemt in rap tempo toe. De markt verandert. De ‘Plug and Play’ cultuur zorgt ervoor dat niet voor elke klus specialistische kennis nodig is. Veel werkzaamheden kunnen opgepakt worden door technici met basiskennis.” Hier speelt ROVC op in met vier competentieniveaus. “ROVC werkt al jaren met vier niveaus, namelijk Check, Maintain, Prevent en Design. Door het tekort aan technici moet je als bedrijf slim opleiden. Het merendeel van het werk vereist geen specialist, maar een techneut die je alleen dat hebt geleerd wat hij nodig heeft in zijn specifieke werksituatie. Dat is vaak 80% van het aanbod aan werk en dat kan prima door een net afgestudeerde MBO-er of een zij-instromer gebeuren, die kort is bijgeschoold. Laat de specialist zich concentreren op de andere 20%. ”

Zeg liever eens ‘nee’

“Om mij heen zie ik veel zelfstandigen in de installatiebranche die te veel hooi op hun vork nemen. Ze zijn te druk, nemen te veel klussen aan en gaan daardoor gebukt onder de hoeveelheid werk. Ik ben van mening dat een installateur beter kritisch kan kijken welke opdrachten hij aanneemt, met voorkeur voor brede of specialistische klussen, in plaats van hollen en ketels schoonmaken. Deze werkdruk zorgt er ook weer voor dat tijd investeren in opleiden niet mogelijk wordt geacht. Het kost namelijk veel tijd, maar die is er niet. ROVC biedt daarom korte, modulaire cursussen aan. Wij denken in dagen opleiden, niet in maanden.”

Het tekort blijft

“Het is van belang dat de branche zich realiseert dat er een tekort is en blijft. Tijd investeren in het opleiden, bijvoorbeeld van zij-instromers, is dus een slimme keuze. Zeker kleine installatiebedrijven missen vaak nog het inzicht dat ontwikkeling en (bij)scholing belangrijk is”, besluit Van Leeuwen. “Kortom, de installatiebranche moet zich meebewegen met de markt. De behoefte aan totaalpakketten zal in de toekomst groeien. De schaarste aan technici wordt groter. Het is belangrijk dat bedrijven investeren in de toekomst. Zij zullen hun blik moeten verbreden en moeten gaan denken in niveaus. Op die manier verzekeren ze zichzelf ervan dat ze de boot niet missen.” 

Zo kort mogelijk opleiden

Een zo kort mogelijke cursus met zo veel mogelijk praktijk. Daar zet ROVC op in. De theorie is beperkt, omdat je geen verstand hoeft te hebben van worteltrekken om een storing op te lossen, vindt het opleidingscentrum. Alles uit je hoofd is ook niet meer nodig. De TechTake (een online database met componentenkennis en animaties) moet de cursiste helpen de lesstof sneller en beter te begrijpen.
De volgende korte trainingen zijn beschikbaar:
- Conditiemeten (1 dag)
- Onderhoud en storingen oplossen aan warmtepompinstallaties (2 dagen)
- Praktische kennis ontwerpen koelinstallaties (2 dagen)
- Werken aan complexe koudesystemen (3 dagen)
- Warmtepomp binnen een comfortsysteem (2 dagen)

Kijk op www.rovc.nl voor meer informatie.