Leren innoveren

MEDIAHUB: BROEDPLAATS VAN CREATIVITEIT

Het voltallige College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) is al binnen geweest, samen met tien afdelingsdirecteuren. Leerlingen journalistiek en communicatie, ondernemers en ook docenten zijn er met regelmaat te vinden. Ondernemer Henk Stomphorst zoekt er met nieuwe communicatietechnieken, zoals ‘augmented reality’ ofwel ‘toegevoegde realiteit’, verbinding met het bedrijfsleven. Zoals de smartphone ons leven de laatste jaren op zijn kop heeft gezet, gaat de manier waarop we kennis en vaardigheden met elkaar delen, onverbiddelijk veranderen.

Sterker nog: we zitten al midden in dat veranderingsproces. Dat is de reden waarom Aeres Tech en de CHE samenwerken met het bedrijfsleven in de MediaHUB. Op de bovenste etage van het gebouw bij Aeres Tech in Ede hebben studenten, ondernemers en docenten vrij spel.
Hier kunnen ze lerend werken. Of werkend leren, zo je wilt. Ondernemen, misschien ook een beetje fantaseren. Grenzen verkennen en grenzen verleggen, creatief zijn en innoveren. Dat komt niet uit de lucht vallen, maar dat moet je organiseren, hebben Aeres Tech en de CHE gedacht.

Broedplaats

Vandaar de MediaHUB. Dit wordt een broedplaats van nieuwe creativiteit, nieuwe leermethoden en nieuwe toepassingen, zo is de bedoeling. En van nieuw ondernemerschap, hopelijk. “We willen hier nieuwe dingen bedenken waarmee zowel studenten als ondernemers vooruit kunnen. Dingen die we nu nog niet hebben verzonnen”, zegt Wouter van Grootheest, docent aan de opleiding communicatie van de CHE. De MediaHUB is een initiatief dat tot stand is gekomen door een innovatieprijsvraag van de provincie Gelderland, die onderwijs en arbeidsmarkt beter met elkaar wil verbinden. Aeres Tech heeft als ‘core business’ het overdragen van kennis en vaardigheden in de sectoren van mobiele- en koudetechniek. Dat gebeurt op individueel niveau door middel van trainingen, maar ook op bedrijfs- en organisatieniveau. “We zijn ook een consultant die organisaties begeleidt in veranderingstrajecten in de technische sectoren”, zegt directeur Jenny van den Bovenkamp.

Leervormen

“Juist in die kennisoverdracht en begeleiding gaan nieuwe communicatievormen, nieuwe technieken en leervormen een belangrijke rol spelen”, zegt Henk Stomphorst, die zich met zijn bedrijf al in de MediaHUB heeft gevestigd. Stomphorst werkte in het verleden in de automatisering als ict’er bij grote internationals, de WUR, ministeries en provincies. Vanuit zijn eigen bedrijf ontwikkelt hij nu een platform, waarmee iedereen op eenvoudige wijze toepassingen (app’s) kan bouwen voor de toepassing van augmented reality voor smartphones, virtual realitybrillen en hololenzen. “Het gaat om ‘toegevoegde realiteit’. Voor technisch onderwijs is het denkbaar dat je straks een schema hebt voor bijvoorbeeld een hydraulisch systeem, dat via zo’n toepassing bijna letterlijk tot leven wordt gewekt. Dat zou ook kunnen gelden voor het aanschouwelijk maken van canbus en isobus.” Stomphorst is overtuigd van de schat aan mogelijkheden, ook als het gaat om ‘training on the job’. “In de toekomst gaan we heel anders leren.”

Onderwijs

Waar je veronderstelt dat vooral studenten communicatie en journalistiek interesse zouden tonen voor de nieuwe mogelijkheden van Media-HUB, werd Wouter van Grootheest verrast door belangstelling van de docentenopleidingen voor het primair en voortgezet onderwijs. “Voor mensen die in het onderwijs werken is het heel waardevol om nieuw inzicht te krijgen in de wijze waarop het leren van de toekomst zich kan ontwikkelen”, vindt hij 

Augmented Reality app voor installateurs

De technische sector is een sector waarin Augmented Reality nu en in de toekomst een grote rol gaat spelen. De Media-HUB is momenteel bezig met de ontwikkeling van een Augmented Reality Applicatie om monteurs en installateurs kennis te laten maken met de voordelen van Augmented Reality. Hierdoor ervaren installateurs het verschil tussen werken met complexe 2D-tekeningen en gebruiksvriendelijke 3D-beelden.
Met de Hololens zijn leidingen, schakelaars en elektra weergegeven op een fictieve wand waardoor alle data en informatie real-time beschikbaar wordt. Installateurs zijn hierdoor instaat een sneller en breder inzicht te krijgen.
De applicatie is straks beschikbaar voor verschillende trainingen op het gebied van warmtepompen. Opleidingscentrum GOO en Aeres Tech in EDE gaan in 2019 van start met deze innovatieve leervorm en stomen aankomende warmtepompexperts klaar voor de toekomst.
Meer informatie over de mogelijkheden van de Media-HUB: www.mediahubede.nl

Warmtepomptrainingen

Temperatuurstijging, zomerse hoosbuien: het klimaat verandert. Daarom gaan we ‘van het aardgas af’, een onvermijdelijke ontwikkeling. Dat betekent het einde van de traditionele centrale verwarmingsketel, sneller dan we denken. De cv-ketel maakt plaats voor de duurzame warmtepomp. Dat betekent nogal wat voor het werk van de monteur. Die heeft kennis en vaardigheden nodig om warmtepompsystemen te kunnen installeren en onderhouden en om service aan te kunnen uitvoeren (denk aan het F-gassencertificaat).
Monteurs die inbreken op een koudesysteem met als inhoud (synthetische) koudemiddelen – de warmtepomp dus – worden blootgesteld aan (synthetische) koudemiddelen (de F-gassen). Ze moeten daarom beschikken over een persoonscertificaat F-gassen, categorie 1 of 2. Zonder certificaat mag een monteur overigens wel aan een warmtepomp werken maar geen koeltechnische handelingen uitvoeren.

Opleidingscentrum GO° is het expertisecentrum van de koeltechnische sector. Omdat de warmtepomp gebaseerd is op koeltechniek, is dit ook de aangewezen plaats om een warmtepomptraining te volgen. GO° is ook examenlocatie. Het examen wordt uitgevoerd op dezelfde systemen als waar men op traint.
GO°geeft de volgende trainingen:
- F-gassen categorie 1 incl, >3kg Basis monteur warmtepompen (blended learning)
- F-gassen categorie 2 incl. <3kg basis monteur warmtepompen (blended learning)
- Warmtepompen voor niet technici
- Warmtepompen - Basistraining voor monteurs
- Waterzijdig inregelen van warmtepompen
- Servicemonteur warmtepompen en warmteboilers
- Warmtepompen - Basistraining voor aspirant ontwerpers
- Collectieve warmtepompen in woningen
- Lucht/water warmtepompen voor woningen
- Individuele warmtepompen voor woningen en kleine utiliteit
- Ontwerpen en installeren van lucht/lucht warmtepompsystemen voor utiliteit
- Grondgebonden warmtepompen in de utiliteitsbouw

Meer informatie over opleidingen op het gebied van warmtepompen bij
Opleidingscentrum GO°: www.opleidingscentrum-go.nl.