Zuinig zijn op ervaring

VEILIG WERKEN IS DE TOEKOMST VAN DE TECHNIEK

We hebben iedereen nodig in de techniek. Dat blijkt wel uit recent onderzoek van de ROVC. Vergrijzing ligt in de sector op de loer; aan nieuwe, jonge aanwas is een schreeuwend gebrek. Dat vraagt iets van zowel werkgevers als medewerkers. Want iedereen moet zo lang mogelijk zijn of haar vakmanschap kunnen inzetten.

Het Nederlandse technische landschap staat voor een groeiende uitdaging: vergrijzing. Een recent onderzoek, de TechBarometer van technisch opleider ROVC, werpt een scherp licht op de impact van vergrijzing op de technische sector. Bijna de helft van de technische bedrijven (44%) maakt zich zorgen over de vergrijzing van hun personeelsbestand. Meer dan één op de drie (36%) beschouwt de vergrijzing zelfs als de meest impactvolle ontwikkeling in de branche, terwijl ruim een kwart (27%) de vergrijzing ziet als de grootste personele uitdaging van de komende jaren.

Vergrijzing goede term?
Vergrijzing klinkt vaak negatief. Maar het gaat hier om vakmensen met veel ervaring en een lange staat van dienst. Met andere woorden: die kennis hebben we hard nodig. Om het werk te doen. Maar vooral ook om jonge vakmensen op de werkvloer te laten groeien en als rolmodel op treden. Het ervaren kapitaal van een bedrijf. En dat is nodig. Eén van de meest zorgwekkende punten is immers het gebrek aan nieuwe aanwas. Het tekort aan technici is al jaren een punt van zorg voor technische bedrijven. Maar liefst 32 procent van de bedrijven geeft aan dat er te weinig jonge technici afkomen op vacatures. Deze leidt tot een verlenging van de tijd die nodig is om technische vacatures in te vullen. In de afgelopen drie jaar is dit probleem alleen maar verergerd. Terwijl in 2022 en 2023 een kwart van de bedrijven binnen één tot drie maanden een geschikte kandidaat vond, is dat aantal in 2024 gedaald naar slechts 17 procent. Het merendeel van de bedrijven (30%) doet nu drie tot zes maanden over het invullen van een vacature, terwijl één op de vijf bedrijven (20%) zelfs zes tot twaalf maanden nodig heeft.

Impact is groot
Volgens 63 procent van de technische bedrijven heeft het technicitekort een negatief effect op de concurrentiepositie van Nederland. Daarbij vertraagt het de noodzakelijke verduurzaming (49%), remt het innovatie (43%) en maakt het Nederland een minder aantrekkelijk vestigingsland voor productiebedrijven (34%).

Vasthouden
We hebben dus vakmensen met kennis en ervaring nodig! Maar dan moeten we wel zuinig omgaan met deze ervaren vakmensen. Duurzame inzetbaarheid is dus van groot belang. Duurzame in­zet­-
baarheid omvat het tot aan hun pensioen inzetbaar houden van mensen op de arbeidsmarkt. Door rekening te houden met specifieke wensen en omstandigheden blijven werknemers gezonder, productiever en gemotiveerder om hun werk zo goed mogelijk te kunnen doen.

Wat kunnen we doen?
De omgeving waarin je werkt is van groot belang. Het moet op alle punten veilig en gezond zijn. Dat vraagt dus om gerichte aandacht. Denk hierbij aan:
- Veilig en gezond werken is samenwerken. Zet bijvoorbeeld in op hulpmiddelen om fysieke belasting te verminderen en stimuleer samenwerken bij zware klussen.
- Inventariseer of medewerkers werkdruk ervaren, waar en wanneer de werkdruk zich voordoet en welke factoren hierbij een rol spelen.
- Zorg voor een goede organisatie van het werk. Denk aan planning van materialen, gereedschap en andere hulpmiddelen. Zorg dat de iedereen zich blijft ontwikkelen en bijscholen om ook met nieuwe technieken om te gaan.
- Zorg dat vakmensen die te maken krijgen met ongewenst gedrag van collega’s of klanten op basis van leeftijd terecht kunnen bij de bedrijfsleiding of een vertrouwenspersoon.
- Zet in op programma’s voor vitaliteit: Probeer werknemers geestelijk en lichamelijk vitaal houden, zoals het voorkomen van burn-outs.

Waardering
Maar het is ook heel simpel! Het uiten van waardering naar je collega’s draagt namelijk bij aan een gezondere en pro­-
ductievere werkomgeving, waarin mensen zich gewaardeerd voelen en gemotiveerd zijn om hun beste werk te leveren. Iedereen heeft hier een belangrijke rol in. Ook kan het uitspreken van waardering helpen bij het verminderen van werkstress. Door met elkaar voldoende aandacht te geven aan wat goed gaat en gemeende complimenten te geven geef je energie aan je colle­ga’s.
- Het verbetert het gevoel van erkenning: Door waardering uit te spreken, voelen medewerkers zich gewaardeerd en erkend voor hun bijdragen, waardoor ze minder stress ervaren.
- Het verhoogt het gevoel van steun: Wanneer collega’s waardering uiten voor elkaars werk, versterkt dit het gevoel van steun en verbondenheid binnen het team. Dit kan medewerkers helpen om stressvolle situaties beter te doorstaan, wetende dat ze kunnen rekenen op de steun van hun collega’s.
- Het bevordert het werkplezier: Het ontvangen van waardering kan bijdragen aan meer werkplezier bij medewerkers. Dit kan helpen om stressvolle situaties in perspectief te plaatsen en hen aan te moedigen om met een meer optimistische houding met uitdagingen om te gaan.

Verschil maken
Al met al is het zien van je medewerker of collega van groot belang om de personeelsuitdagingen in de techniek aan te pakken. Door de juiste maatregelen te treffen en een cultuur van waardering te stimuleren, kunnen technische bedrijven zich wapenen tegen de uitdagingen op de arbeidsmarkt, veilig werken de norm maken en vooral als team het verschil maken 