Afvoer regenwater

NIEUWE DUIDELIJKHEID OVER WAT FOUT KAN GAAN

Met het verschijnen van ISSO-publicatie 3216 ‘NTR 3216 Riolering in bouwwerken’ krijgt de markt de broodnodige duidelijkheid. Niet dat de ‘oude’ NTR 3216 geen duidelijkheid verschafte, maar hij maakte te weinig duidelijk wat er fout kon gaan als je ontwerpregels niet naleefde, vertelt Nick Post, specialist sanitaire technieken bij ISSO.

De NTR 3216 is voor ontwerpers van sanitaire installaties al vele jaren een onmisbaar naslagwerk en belangrijk hulpmiddel bij het ontwerpen van de installaties. Datzelfde geldt natuurlijk ook weer voor de nieuwe ISSO-publicatie 3216, die nu verschenen is en waarin de informatie uit de ‘oude’ NTR 3216 is geüpdatet, verduidelijkt en aangevuld waar dat nodig was. “En dat was op bepaalde punten echt noodzakelijk”, zegt Nick Post.

Breed scala
De publicatie, die sinds deze maand beschikbaar is via isso.nl, geeft richtlijnen voor het ontwerpen, realiseren en beheren van afvoersystemen voor hemelwater en huishoudelijk afvalwater (of vergelijkbaar) van bouwwerken. Dat betekent dat een breed scala aan onderwerpen en systemen wordt behandeld waarmee vrijwel elke sanitair installateur dagelijks te maken heeft. Dit varieert van lozingsvoorschriften voor vuilwater- en hemelwaterafvoersystemen, ontwerpregels voor vuilwater en rioleringsinstallaties binnen de perceelgrens tot alles over hemelwaterafvoersystemen vanaf het dak, de goot, enzovoorts.

Innovatieve technieken
“Er zijn genoeg onderwerpen waarvoor niet zo heel veel is veranderd. Tegelijk zien we ook dat er innovaties en nieuwe technieken bijkomen waarvoor het zinvol is om ontwerprichtlijnen op een rij te zetten. Denk aan de groeiende populariteit van bijvoorbeeld systemen voor gebruik en infiltratie van hemelwater binnen de perceelgrens of systemen voor gescheiden sanitatie; gescheiden urine-afvoer en -opvang”, zegt Post.

Extra duidelijkheid
Maar misschien nog belangrijker dan kennis van nieuwe technieken was de noodzaak om in de nieuwe publicatie extra duidelijkheid te verschaffen over hemelwaterafvoersystemen volgens het UV- en overlaatstromingsprincipe. Post: “In veel projecten met omvangrijke daken zorgen deze HWA-systemen voor de afvoer van regenwater vanaf het dak of de goot tot aan de gebouwaansluiting. In principe gaf de NTR 3216 al de juiste informatie en ontwerprichtlijnen hoe je dit systeem moet uitvoeren, maar in de praktijk zagen we dat er ruis ontstond. Dit kwam omdat er vanuit een of meerdere leveranciers aanwijzingen of adviezen kwamen die niet overeenkomstig de NTR 3216 waren. Wij schrijven nu heel duidelijk wat er fout gaat als je een UV-systeem niet uitvoert zoals de NTR 3216 voorschrijft. Het kan bijvoorbeeld erg fout gaan als je besluit om meerdere trechters van een noodoverloopsysteem met elkaar te koppelen. Wij roepen de installatiemarkt dan ook op om altijd maar één trechter per afvoerpunt te gebruiken.”

Hele grote schades
De UV-systemen zijn vooral te vinden op grote daken, vaak ook met een relatief slappe, metalen dakconstructie. Het zijn daken, zegt Nick Post, die door hun aard niet al te veel gewicht kunnen hebben. Door de klimaatverandering zien we steeds zwaardere regenbuien optreden die – als het UV-systeem niet goed werkt – voor een enorme ophoping van regenwater op het dak kunnen zorgen. Een foutief uitgevoerd UV-systeem kan dan zo maar tot hele grote schades leiden.

Schotten in dakgoten
“Naast de aandacht voor een foutief aangesloten UV-systeem bevat de nieuwe publicatie ook een paragraaf die beschrijft dat het volgens het wetboek (WB 5:52) niet is toegestaan om hemelwater via een naburig perceel te lozen. Dit is bij velen nog onbekend, maar dit zal wel veel invloed hebben op de uitvoering van HWA-systemen. Denk aan doorlopende dakgoten bij rijtjeshuizen, waarin de installateur bijvoorbeeld separatieschotten moet zetten.”

Vaker ‘blauw-groene’ daken
“Een ander, nieuw element in deze publicatie zijn de vernieuwde inzichten op het gebied van waterlagen op de daken – in het bijzonder bij begroeide daken. De komende jaren zullen we, om oververhitting in stedelijke gebieden tegen te gaan, steeds vaker ‘blauw-groene’ daken tegenkomen. In zo’n geval wordt het dak gebruikt als enerzijds waterberging en anderzijds ondergrond voor beplanting, tot bomen aan toe. De nieuwe inzichten staan ook al beschreven in het TVVL en Techniek Nederland-rapport ST-49 ‘Waterlagen op platte daken en het veranderende klimaat’

Ruimte op het dak
Daarnaast ontstond, ook vanuit de markt, de behoefte aan meer verduidelijking van situatieschetsen voor de uitmondingen van ontspanningsleidingen. Dit vraagstuk wordt steeds prangender, mede door de drukte op (multifunctionele) daken. Denk aan het steeds vaker plaatsen van zonnepanelen, waardoor de ontspanningsleidingen kunnen worden belemmerd of afgedekt. Dat kan weer leiden tot stankoverlast en aanverwante gevaren. Ook deze scenario’s staan in de herziene publicatie beschreven 

De herziene ISSO-publicatie 3216 is beschikbaar op ISSO Open, via isso.nl.