Bijna energieneutraal vraagt om kennis van zaken

2016-08-foto-2-passief-gerenoveerd-huisMet de PassiefBouwen methodiek zijn eenvoudig Bijna Energie Neutrale Gebouwen te realiseren. Daarvoor is wel een integrale aanpak nodig, ook dient de installateur goed op de hoogte te zijn van de uitgangspunten en mogelijkheden om op een verantwoorde wijze een comfortabel en duurzaam binnenklimaat te realiseren. Willem Hooijkaas van opleider Academy.nl legt uit waarom.

‘Bijna-energieneutraal’ wil volgens het overheidsbeleid zeggen dat de EPC bijna nul is [bron: Nationaal Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen]. Het beleid is er op gericht dat de EPC-eis in het Bouwbesluit per 31 december 2020 dicht bij nul komt te liggen, oftewel bijna-energieneutraal. De eis wordt echter niet meer in een EPC-waarde uitgedrukt.

Nieuwe eisen

In juli 2015 heeft de minister bekend gemaakt dat in plaats van een maximale EPC-waarde, er 3 eisen worden gesteld:
• een maximale energiebehoefte van de woning van 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
• een maximaal primair energiegebruik van 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
• een minimaal percentage hernieuwbare energie (50%).
Het achterliggende idee van deze eisen is om energiebesparing voorop te stellen en hernieuwbare energie aanvullend te laten zijn om daarmee het primair energiegebruik verder terug te dringen. Volgens het ministerie dat deze eisen heeft opgesteld, komt dit ongeveer overeen met een EPC van 0,2.

Geef een reactie