Bouwverbeteraar neemt sector op de schop

afb-iJan Willem van de Groep bedacht en initieerde de Stroomversnelling en was regisseur van de Energiesprong. Beide programma’s hebben hetzelfde doel: Nederland klaarstomen voor een klimaatneutraal 2050. Dat lijkt een stip aan de horizon, maar volgens Van de Groep ligt die toekomst al binnen handbereik. Als we maar het lef hebben om de bouwsector grondig te hervormen. En daarbij ook gelijk de installatiebranche meenemen.

Pragmatisch

Van de Groep studeerde Weg- en Waterbouw en Bedrijfskunde. Al tijdens zijn tweede studie werkte hij bij een bouwbedrijf. Hij maakte vervolgens de overstap naar de woningcorporatiewereld en kwam daar in contact met het Ministerie van VROM, dat mensen zocht om het Energiesprong programma te realiseren. Uit die contacten vloeide in 2013 een nieuw initiatief voort, door Van de Groep en zijn collega’s bedacht en op poten gezet: de Stroomversnelling. Het doel: in 5 jaar tijd 111.000 oudere huurwoningen renoveren tot energieneutrale huizen. Voor alle duidelijkheid: waar de Stroomversnelling zich beperkt tot sociale huurwoningen, agendeert de Energiesprong de hele gebouwde omgeving.

Bevlogen

Van de Groep is inmiddels niet meer actief betrokken bij de Energiesprong. Het programma zal volgens planning eind dit jaar worden afgerond. De bevlogen bouwverbeteraar is nog wel op de achtergrond actief als adviseur bij de Stroomversnelling. Waar hij jaren geleden begon als regisseur en verbinder voor grootschalige maatschappelijke programma’s, werkt hij nu liever vanuit een bedrijfsmatige opzet. Vorige jaar startte hij twee bedrijven op, ARXlabs en Factory Zero, om daarmee de utiliteit en woningbouw te helpen verduurzamen. Bij ARXlabs fungeert hij als aanjager van innovatie bij toeleveranciers. “Ik breng verschillende spelers bij elkaar om nieuwe producten, componenten en dergelijke te ontwikkelen en op de markt te brengen.” Zo werkt ARXlabs nu aan een concept om scholen op klaslokaalniveau energieneutraal en gezond te maken. “Het is een all electric oplossing, waarbij we een klaslokaal in een dag renoveren tot op energieneutraal niveau, inclusief isolatie en installaties.” Factory Zero daarentegen, werpt zich op Home-Make-overs. Samen met toeleveranciers zoekt het bedrijf oplossingen om woningen tot de NOM-status op te krikken. Door risico’s te delen in een integraal samenwerkingsverband, wordt de financiële drempel om de markt op te gaan verkleind.

Geef een reactie