Verpleeghuis de Savelberg in Gouda

iz-1216-project-savelberg-afb-iToen het verzorgingstehuis Savelberg in Gouda moest worden omgebouwd tot een verpleegtehuis, besloot de eigenaar gelijk om een statement te maken. Zorgpartners Midden-Holland wilde een omgeving creëren waarin haar doelgroep zoveel mogelijk haar vrijheid zou behouden, zonder dat dit tot risicovolle situaties zou leiden. Tegelijkertijd wenste de opdrachtgever ook een efficiencyslag doorvoeren. Zorgpartners Midden Holland ging op zoek naar een passende domotica-oplossing en kwam terecht bij Leertouwer.

De installateur, “zeg maar technisch dienstverlener”, uit Barneveld heeft enige jaren geleden in eigen beheer het Conview Care System ontwikkeld, vertelt Jasper Coppes. Hij was als ‘Themaspecialist Zorg en Technologie’ vanaf het prille begin betrokken bij het project.

Randvoorwaarden

Dat de opdrachtgever bij Leertouwer terecht kwam, hoeft geen verwondering te wekken. Naast de eerder genoemde eisen, stelde Zorgpartners namelijk nog een drietal randvoorwaarden. Conview Care sloot daar goed op aan. Coppes: “De opdrachtgever vroeg om een budgettair verantwoord en gebruiksvriendelijk systeem. Bovendien moest het een generieke infrastructuur hebben, waar merkonafhankelijke software onder kon worden gehangen. Op deze wijze zou Zorgpartners Midden-Holland zelf de vrije hand houden bij het bepalen en selecteren van functionaliteiten die het systeem zou krijgen.” Oftewel; geen verplichting hoeven aan te gaan om alle software-oplossingen bij één partij (fabrikant/leverancier) te betrekken.

Uitdagingen

Leertouwer kreeg te maken met talrijke uitdagingen. Sommige hadden betrekking op de toegepaste techniek, andere op gedragsverandering. Coppes geeft enkele voorbeelden. “Om de systemen gebruiksvriendelijk te houden, maken we gebruik van smartphones met consumentensoftware. Die wordt voortdurend ge-update. Denk maar aan de verschillende Android-versies. Op sommige releases draaien zorgapps beter dan op andere. Daar moet je voortdurend rekening mee houden.” Ook digitaal bellen met het Voice Over WiFi systeem bleek erg tricky te zijn. Soms viel de verbinding weg, andere keren waren mensen onbereikbaar. Tot slot kregen het zorgpersoneel en de facilitaire medewerkers in het gebouw plotseling geheel nieuwe vraagstukken op hun bordje. Vraagstukken die betrekking hadden op privacy en de omgang met patiënten. Hoe ga je bijvoorbeeld om met beeldfunctionaliteiten op de kamers van patiënten, wat doe je als een verwarde cliënt je bloemenzaak binnenloopt? Ook hiervoor moesten oplossingen worden bedacht.

iz-1216-project-savelberg-afb-iiOplossingen

“We testen eerst iedere nieuwe Android-release voor smartphones, voordat we adviseren om wel/niet over te stappen. Ook het WiFi-vraagstuk is opgepakt. Met de hulp van deskundige partners, zoals de ICT-afdeling van Zorgpartners, hebben we de snelheid, dekking en roaming gecheckt. Pas toen die kwalitatief in orde waren, zijn we Conview Care gaan installeren.” Volgens Coppes kon Leertouwer niet heen om een Voice Over WiFi systeem. “Hiermee anticiperen we al op de toekomst, als beeldbellen en andere functionaliteiten ingeburgerd raken. Bovendien zal deze keuze op termijn goedkoper uitpakken dan conventionele domotica-concepten.” Bleven over alle kwesties die betrekking hadden op privacy en omgang met patiënten. “Hiervoor zijn voorlichtingsbijeenkomsten en trainingsprogramma’s op poten gezet.”

Leefcirkels

De Savelberg telt 9 verdiepingen. Op de begane grond bevinden zich horeca, winkeltjes en een ontmoetingsruimte. Alle etages hebben 15 woningen (kamers) en een kleine ontmoetingsruimte. Conview Care werkt met leefcirkels. Iedere bewoner draagt een polsbandje met een sensor. Op strategisch gelegen punten, bijvoorbeeld bij deuren, bevinden zich bakens. Per bewoner kan ingesteld worden welke bewegingsvrijheid verantwoord is. Sommige bewoners kunnen zich over de eigen afdeling bewegen. Anderen mogen in het hele pand rondlopen en er zijn cliënten die zelfstandig de tuin in kunnen. Als een cliënt buiten zijn/haar leefcirkel treedt, krijgt de verzorging een alarmmelding. Uiteraard kunnen bij iedere cliënt de leefcirkels worden gewijzigd. Ook is het mogelijk om een tijdvenster in te stellen, waarbij de bewoner bijvoorbeeld alleen overdag de tuin in mag en ’s avonds niet.

Meer

Maar Conview Care biedt meer. Laten we nog even resumeren hoe het systeem werkt en vervolgens verder inzoomen op de mogelijkheden. Allereerst is er effectief ingespeeld op de laatste technologische trends. Anno 2016 hebben we het dan over WiFi, IP en open hard- en software. De basis van Conview Care bestaat daarom altijd uit WiFi, smartphones en het IQ Messenger platform. Bovenop deze basis kan nagenoeg iedere vorm van open hardware worden toegepast. De zorgprofessional blijft met dezelfde app werken op zijn smartphone, waardoor het vele malen makkelijker is om nieuwe technologieën toe te passen. Denk hierbij aan zorgoproepsystemen, smart sensors, dwaaldetectie, CCTV, domotica, toegangscontrole, telefonie en ga zo maar door. Bovendien kunnen bestaande verpleegoproepsystemen en communicatie-oplossingen, die nu een sterke marktpositie hebben, gekoppeld worden. Dit geheel zorgt in de woorden van Leertouwer voor een toekomstvaste oplossing.

Leerpunten

Conview Care is een domotica-oplossing voor de Zorg. Om het systeem optimaal te laten presteren, is een zekere alertheid geboden behouden, vertelt Jasper Coppes van installateur en ontwikkelaar Leertouwer. In de zorg draaien veel flexwerkers mee. Ook vindt er bij het vaste personeel een doorloop plaats. Alle professionals, ervaren of nieuw, moeten wel de juiste bagage meekrijgen Dat kan via opfriscursussen of themabijeenkomsten, maar ook via instructiefilmpjes, oppert Coppes. Hetzelfde geldt eigenlijk voor het Beheer & Onderhoud. Als dat wordt uitbesteed, moeten externen ook worden bijgespijkerd over Conview Care.

savelbergAanleg Conview Care

Het systeem heeft een modulaire opbouw. Volgens Coppes verliep de installatie vrij eenvoudig. Tijdens de verbouwing is de bestaande domotica verwijderd en de bekabeling aangelegd. Een aantal deuren kreeg doordrangers, zodat ze automatisch dichtvallen. Sommige deuren die toegang bieden tot de verdieping, hebben nog maar één klink, aan de buitenkant, zodat patiënten niet zomaar van hun afdeling kunnen weglopen. Bij alle deuren zijn overrule badges en handmelders aangebracht om een eventuele evacuatie te vergemakkelijken. Huisinstallateur Unica bracht alle bekabeling aan. Leertouwer was verantwoordelijk voor het softwarematige deel en de montage van domotica-componenten.

Gebruiksvriendelijkheid

Leertouwer heeft naar eigen zeggen een zeer gebruiksvriendelijke domotica-oplossing ontwikkeld. Conview Care kent verschillende autorisatielevels. Verpleegkundigen kunnen eenvoudig, door digitaal vinkjes te zetten, een functionaliteit activeren of uitschakelen. De Eerste Zorgverantwoordelijke (leidinggevende) kan in een diepere laag bepalen welke functionaliteiten er in het menu worden opgenomen. Volgens Coppes zijn de eerste ervaringen op de Savelberg positief. Zo zorgt de camera op de kamer voor meer rust op de afdeling. Verpleegkundigen voeren ’s nachts virtuele inspecties uit. Is een patiënt onrustig of beweeglijk dan kan dankzij de beelden snel worden beoordeeld of de situatie ingrijpen vereist of niet. Zo worden ook patiënten minder snel gestoord in hun slaap. Bovendien zijn de patiënten fitter. Dat heeft niet alleen te maken met een betere nachtrust, maar ook met het feit dat ze vaker buiten komen. En er is een efficiencyslag gemaakt. “Conview Care levert De Savelberg een besparing op van één nachtdienst per 24 uur. Bovendien is de algehele werkdruk verminderd.” •

Geef een reactie