Ventilatiegedrag

Uit onderzoek naar het ventilatiegedrag bij mensen thuis blijkt dat slechts de helft van de ondervraagden zijn ventilatiesysteem schoonmaakt. Toch weet een ruime meerderheid van de ondervraagden dat slechte ventilatie vochtproblemen en/of gezondheidsklachten kan veroorzaken. Hier ligt dus een taak voor de installateur, zo beaamt ook Feenstra-directeur Henjo Groenewegen in deze uitgave van IZ. Zijn bedrijf liet dit marktonderzoek uitvoeren. “We moeten er als branche aan wennen om hierover te praten met verhuurders en eindgebruikers.” Er liggen immers ook kansen, zo zegt hij. “Een klant wijzen op de kostenbesparing die hij kan realiseren door zijn oude ventilatiebox te vervangen door een nieuw energiezuinig exemplaar, is zowel voor de klant als de installateur profijtelijk.”
Maar het schoonhouden van ventilatiesystemen is niet het enige probleem dat momenteel zorgen baart. In 2020 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal worden opgeleverd. Om hieraan te voldoen zal steeds compacter en luchtdichter moeten worden gebouwd. Dat ziet de Vereniging Eigen Huis somber in: “De huidige ventilatiesystemen die voor een gezond binnenklimaat moeten zorgen, voldoen in de praktijk nu al vaak niet. Laat staan in deze nieuwbouwwoningen.”
Goed ventileren verdient dus alle aandacht. Onze samenleving is erbij gebaat, zowel wat onze gezondheid betreft als de productiviteit op ons werk en op school. Maar ook om de branche straks geen slechte naam te bezorgen, omdat bewoners van een nieuwbouwwijk klagen over hun binnenklimaat.
Eens te meer maakt dit duidelijk hoe belangrijk het installatievak is voor onze samenleving. Dat maakt het beroep van installateur ook zo mooi, maar minstens zo verantwoord.

Geef een reactie