Durven denken in kansen

Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. De overheid wil kansen creëren voor mensen die moeilijker aan het werk komen. Dit doet zij door bij inkopen en aanbestedingen de opdrachtnemer te stimuleren om bij de uitvoer ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en brengt nieuwe kansen. Deze aanpak, die ook voor installatiebedrijven mogelijkheden biedt, wordt social return genoemd. Hoe werkt het?

“Elke beperking brengt automatisch een specialiteit met zich mee.” Renzo Deurloo is directeur-eigenaar van het bedrijf GreenFox Social Return. Dit bedrijf helpt ondernemingen met het zoeken naar medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt die passen binnen uw bedrijf. Deurloo is een man die denkt in kansen, gelooft in mensen, maar ook gewoon ondernemer is. “Er zijn ruim één miljoen mensen die momenteel een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Eigenlijk te raar voor woorden als je erover nadenkt. Want tegelijkertijd merken we dat bedrijven moeite hebben om voor sommige taken mensen te vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt ook een voorsprong kan hebben. En vanuit die gedachte zijn we aan de slag gegaan.”

Bewezen inzichten

Het mede door Deurloo opgerichte GreenFox zette al jaren geleden in op het verduurzamen van bestaande verlichting door nieuwe energiezuinige (led)verlichting te plaatsen. Deze werkzaamheden werden, onder begeleiding, uitgevoerd door medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bedrijf doorbrak hiermee vele vooroordelen en gaf een ander imago aan mensen voor wie het vinden van een baan niet vanzelfsprekend is. Met deze positieve inzet won het bedrijf vele prijzen. Deurloo: “Het was mooi om te zien wat je kon bereiken. Maar tegelijkertijd ben je als ondernemer ook bezig met nieuwe kansen. We hebben verschillende andere divisies opgericht, waaronder GreenFox Social Return. Hiermee nemen we alle werkzaamheden rond het organiseren van social return voor bedrijven uit handen.”

Geef een reactie