Vacatures vullen

IN SLECHTE EN GOEDE TIJDEN

Je zou het bijna vergeten, maar nog maar relatief kort geleden zat een deel van de technische installatiebranche in zwaar weer. Er werden plannen gesmeed om vakmensen voor de branche te behouden om te voorkomen dat hun ervaring zou wegvloeien. Met dit doel voor ogen werden de arbeidsmarktcoaches in het leven geroepen. Hoewel de tijden zijn veranderd, vervullen deze coaches ook nu een onverminderd belangrijke rol. Een gesprek met de gedreven projectleider Koen Dingemans.

Op 11 april 2013 werd het Sociaal Akkoord gesloten waarin afspraken werden gemaakt om de Nederlandse arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken. Onderdeel van deze afspraken waren de sectorplannen. Ook de technische installatiebranche ontwikkelde een sectorplan waarin het Steunpunt Arbeidsmarktmobiliteit een centraal instrument is. Werkgevers, werknemers en werkzoekenden kunnen bij het Steunpunt terecht met vacatures, CV’s en/of vragen over scholing. De regionale arbeidsmarktcoaches zijn voor alle drie de partijen dé aanspreekpunten voor een loopbaan in de technische installatiebranche in de regio. De coaches zijn dit nog steeds, maar wel onder andere economische omstandigheden.

Zwaar weer

Toen de arbeidsmarktcoaches startten was het voor sommige bedrijven zwaar weer. Projectleider Dingemans: “Bedrijven moesten mensen laten gaan. Vaak mensen met veel ervaring. Daar wilden we iets aan doen. Met de arbeidsmarktcoaches kregen werkgevers en werknemers een aanspreekpunt in de regio die hen kon helpen bij het creëren van nieuwe matches. Werknemers die een baan zochten, wilden we verbinden aan werkgevers die mensen nodig hadden en andersom.” Het werd een succesvol instrument dat iedereen uitdaagde om out of the box te denken. Werknemers moesten zich soms oriënteren op een nieuwe afslag in hun loopbaan. Werkgevers kregen mensen in dienst die uit een geheel andere richting kwamen. Maar gaandeweg het traject veranderde de arbeidsmarkt volledig.

Mooi weer

De economie trok aan en daarmee werden de vooruitzichten voor bedrijven goed. De vragen bij de arbeidsmarktcoaches veranderden. De krapte op de arbeidsmarkt is nu vaak leidend in de vragen die de coaches krijgen. Dingemans: “We zien dat bedrijven nu vooral de vragende partij zijn omdat ze naarstig op zoek zijn naar mensen. Ze hopen dat het netwerk van de arbeidsmarktcoaches hen kan helpen om de juiste mensen te vinden. Het is bijzonder dat we met elkaar een instrument in de regio hebben bedacht dat werkt bij lelijk en bij mooi economisch weer. Dat was misschien vooraf niet zo bedacht, maar is nu wel een feit!” Bedrijven richten zich dus steeds meer tot de arbeidsmarktcoaches om vacatures te vullen, “vaak na een al lange eigen zoektocht.” Het levert een nieuwe uitdaging op voor de arbeidsmarktcoaches om vooral creatief te denken. “Wij zijn steeds meer op zoek naar mensen die nog niet weten dat ze in onze branche willen werken,” lacht Dingemans.

Nieuwe routes

Dingemans is enthousiast over de nieuwe wegen die de afgelopen maanden zijn bewandeld om voor bedrijven nieuwe mensen te vinden. “We zoeken contact met gemeenten om samen mensen die moeilijker een plek op de arbeidsmarkt vinden naar een mogelijke baan te begeleiden. Dit aanbod hebben we onlangs nog gedaan aan alle wethouders in Nederland. Maar in sommige regio’s loopt het al volop, bijvoorbeeld in de regio Holland Rijnland.” In deze regio is in januari voor de tweede keer gestart met een zij-instroomtraject waarin werkzoekenden in korte tijd intensief geschoold worden voor een loopbaan in de branche. Het traject vindt plaats in samenwerking met de gemeenten Leiden en Alphen aan den Rijn en kent naast langdurig werklozen ook in techniek geïnteresseerde deelnemers uit vluchtelingenlanden zoals Soedan en Syrië. Na het doorlopen van informatiebijeenkomsten, intakedagen, een oriëntatiedag en twee assessmentdagen is de groep van 15 aankomende vakmensen in januari met het traject begonnen. Tot en met maart volgen de deelnemers twee dagen per week praktijkgerichte scholing en een VCA-training bij InstallatieWerk Zuid-Holland in Leiden. Daarnaast hebben sommige deelnemers in het kader van ‘Sprekend aan het Werk’ vijf uur per week Nederlandse les en volgen alle deelnemers ook nog één dag per week de training ‘Effectief aan het Werk’. Op deze manier worden de deelnemers in een paar maanden tijd voorbereid op een kansrijke loopbaan als aankomend monteur bij een installatiebedrijf.

Hoge waardering

De arbeidsmarktcoaches hebben dus met nieuwe uitdagingen te maken. Dingemans: “En dat is best spannend. De centrale vraag is namelijk of we nog altijd de meest effectieve weg bewandelen om werkgevers en werknemers aan elkaar te verbinden. Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over de arbeidsmarktcoaches. De resultaten leverden gelukkig een heel positief beeld op.” Onderzoeksbureau Blauw werd ingeschakeld en bevroeg zowel deelnemers als werkgevers. Uit de eind 2017 verschenen rapportage blijkt dat de inzet van de arbeidsmarktcoaches door de deelnemers zeer wordt gewaardeerd. Een werknemer geeft het mooi weer: ‘De begeleiding die ik tot nu toe van mijn coach heb gehad is perfect! Alles wat zij heeft gezegd heeft ze ook waargemaakt. Het is allemaal grandioos verlopen.’ Meer dan 90% van de geïnterviewden ziet goed luisteren als de beste eigenschap van de coach. En voor bijna driekwart van de deelnemers geldt dat de nieuwe baan geheel aan hun verwachtingen voldoet.

Meerwaarde

Maar ook werkgevers tonen zich erg tevreden; bijna alle bevraagde werkgevers geven aan ook in de toekomst graag van de arbeidsmarktcoach gebruik te willen maken. De wijze waarop werkgevers over de coaches spreken, is dan ook zeer positief: ‘Zij heeft goed en hard voor ons gewerkt. Met duidelijke afspraken en een helder scholingsadvies.’ Een ander voorbeeld: ‘Ze is een uiterst gemotiveerde vakvrouw. Ze heeft ons goed en prettig geholpen en weet waar ze over praat.’ De coaches zijn voor de werkgevers een spin in het web: ‘Omdat ze heel erg hun best doen, doen ze veel werk. Ze doen veel aan de voorselectie en werken goed samen met het UWV.’ Dingemans is trots op de coaches: “Het is goed om te zien dat de coaches in de regio echt de rol van steunpunt kunnen spelen, voor werknemer én werkgevers. Dat de markt zo zou veranderen, hadden we niet kunnen voorzien. Maar het is des te mooier om te zien dat de arbeidsmarktcoaches ook in goede tijden een belangrijke meerwaarde blijven hebben. Hier zit een tevreden mens.” 

Enkele resultaten uit het sectorplan

Het sectorplan loopt nog volop, maar dit zijn de resultaten per 1 januari 2018:
-In totaal hebben 1.530 personen zich bij het sectorplan aangemeld met interesse in een baan in de installatiebranche. De meeste deelnemers zijn door de arbeidsmarktcoaches, in overleg met het UWV of een gemeente, geselecteerd.
-De arbeidsmarktcoaches hebben met meer dan 1.100 deelnemers een intakegesprek gevoerd en deze deelnemers, al dan niet met inzet van scholing, weten te bemiddelen. De 1.100 deelnemers betreffen 726 werkzoekenden en 374 van werk-naar-werkdeelnemers die uit een andere, meestal niet-technische sector komen.
-Van de 651 inmiddels geplaatste deelnemers hebben 455 deelnemers specifieke scholing gevolgd. Voor 414 deelnemers wordt de benodigde scholing en matching op dit moment nog bezien.
-De 651 inmiddels geplaatste deelnemers (356 werkzoekenden en 295 van werk-naar-werkdeelnemers) zijn duurzaam in de sector geplaatst met een minimaal dienstverband van 8 maanden. Het betreft dus echte banen.

Bent u op zoek naar een nieuwe werkplek? Of bent u als werkgever op zoek naar nieuwe medewerkers? Kijk voor meer informatie over de arbeidsmarktcoaches op www.steunpunt.otib.nl.