Slimme gebouwen

DE CLOUD STIMULEERT VERDUURZAMING UTILITEITSBOUW

Digitalisering maakt gebouwen steeds comfortabeler, efficiënter en veiliger. Moderne cloud-oplossingen ondersteunen het beheer op afstand en vormen een krachtige tool om het energiegebruik te reduceren. Deze en andere trends waren dit jaar duidelijk zichtbaar tijdens de ISH in Frankfurt.

Van de taxi tot de hotelboeking en het avondeten; we regelen het tegenwoordig allemaal digitaal. Ook met de ruimte waarin we verblijven, willen we slim en efficiënt omgaan. De huidige gebouwtechnologie maakt dit mogelijk, zegt Alex Driessen, Business Unit Manager bij Siemens Smart Infrastructure (SI): “Door de koppeling van informatietechnologie (IT) en operationele technologie (OT) kunnen we gebouwen steeds pro-actiever aansturen, op basis van data. Waar je vroeger de verwarming handmatig bediende, stemmen moderne gebouwbeheersystemen de temperatuur automatisch af op de gebruikersbehoefte. Ze doen dit op basis van voorkeursinstellingen, historische data en voorspellingen. Het comfort voor gebruikers neemt zienderogen toe.”

Ecosystemen

Deze ontwikkeling zal volgens Driessen ook de komende jaren doorzetten. In het hypermoderne hoofdkantoor van Siemens SI in Zug worden innovaties getest die op termijn ook in Nederland beschikbaar zullen zijn. Daaronder een app waarmee gebouwgebruikers de lichtsterkte en temperatuur in de ruimte zelf kunnen regelen, vergaderruimte kunnen boeken en storingen in gebouwinstallatie kunnen doorgeven aan de facilitair manager. Maar bijvoorbeeld ook plattegronden kunnen bekijken, wat nuttig kan zijn bij een evacuatie. Driessen: “Flankerend hieraan groeit het aantal apps om allerlei dagelijkse activiteiten eenvoudig te regelen. Of je nou een maaltijd wilt bestellen of op zoek bent naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaats. De digitalisering verandert gebouwen en hun omgeving in slimme ecosystemen waarbinnen mensen onder optimale omstandigheden kunnen wonen, werken en ontspannen.”

Open en connectief

Aan de basis van deze ontwikkeling ligt het Internet of Things. Bedrijven als Siemens herkenden al jaren geleden het belang van connectiviteit en open standaarden om technologie van verschillende fabrikanten te laten communiceren. Driessen: “Tegenwoordig zitten gebouwen vol slimme installaties. Van liften tot roltrappen, camera- en beveiligingsinstallaties – ze genereren allemaal data. Het analyseren hiervan binnen een overkoepelend gebouwbeheersysteem kan de efficiency van gebouwen aanzienlijk verhogen.” Om die reden zijn de gebouwbeheersystemen van Siemens via open standaarden zoals BacNET en Modbus te koppelen met oplossingen voor Room Automation en andere gebouwinstallaties van diverse merken. Naast comfort en veiligheid schept dit kansen om het energiegebruik terug te dringen.

Energie Informatieplicht

De energietransitie is dan ook een stuwende kracht achter de ontwikkeling van gebouwtechnologie. Vanaf 2023 mogen panden alleen nog dienstdoen als kantoorgebouw als ze minimaal energielevel C hebben. Vanaf 1 juli 2019 moeten bedrijven en instellingen met meerdere gebouwen voldoen aan de Energierapport Informatieplicht. Driessen verwacht dat installateurs de komende tijd steeds vaker door hun opdrachtgevers om advies zullen worden gevraagd. “De overheid verlangt voortaan jaarlijks een rapport over het energiegebruik van gebouwen én energiebesparende maatregelen die al omgezet zijn of die de komende jaren omgezet worden. Met moderne energiemeters en naregelingen kunnen we het energiegebruik tot diep in het gebouw inzichtelijk maken en regelen. Energie Prestatie Tools ondersteunen bij de besluitvorming rond energiebesparende maatregelen.”

Cloud-oplossing

Met de Building Operator lanceerde Siemens op de ISH een oplossing om met één tool het energiegebruik van meerdere gebouwen inzichtelijk te maken en te vergelijken. Als leveranciersonafhankelijk cloud-platform verzamelt de Building Operator informatie uit beheersystemen en regelaars van gebouwen op verschillende locaties. Eigenaren en/of beheerders van winkels, scholen, zorginstellingen, kantoren of hotels verspreid over het hele land krijgen hiermee vanaf één centrale locatie real time inzicht in de performance van hun gebouwen. Door de open protocollen kunnen data uit systemen en regelaars van diverse fabrikanten worden verzameld en ontsloten.

Beheer op afstand

“Gebouwbeheerders zien op een interactieve kaart 24/7 de actuele status van de aangesloten gebouwen en kunnen snel en adequaat op storingen reageren”, vervolgt Driessen. “Trending en analyse van data in de cloud maakt het mogelijk om onderhoud te voorspellen, waarmee storingen en dus onverwachte kosten worden voorkomen. Remote controlling van installaties bespaart reistijd en -kosten. Men hoeft bijvoorbeeld niet meer ter plekke aanwezig te zijn om de temperatuur hoger te zetten als er ’s avonds nog langer doorgewerkt wordt in een pand.” App-ontwerpers kunnen op basis van de (geanonimiseerde) data in de cloud nieuwe toepassingen ontwikkelen voor gebouwautomatisering. Wat opnieuw het open karakter van deze moderne technologie onderstreept. “Waarom zouden wij de data alleen voor onszelf houden? Alleen door samenwerking kom je tot efficiënte ecosystemen.”

Installatiegemak

De Building Operator is snel inzetbaar en eenvoudig te bedienen. Je krijgt hem binnen een half uur up & running, veilig verbonden met de cloud. Dit sluit aan bij de ambitie van Siemens om de configuratie, montage en bediening van haar technologie verder te vereenvoudigen. Het bedrijf speelt hiermee in op het nijpende tekort aan vakkrachten. Driessen: “We hebben bijvoorbeeld ook apps ontwikkeld om regelaars eenvoudig in bedrijf te stellen en IO te testen. Dit tilt het monteurswerk naar een hoger niveau en stelt installatiebedrijven in staat om meer werk te verzetten met minder mensen. Mede als gevolg van de energietransitie zal de installatiebranche het de komende jaren druk krijgen. Wij willen de sector ondersteunen door onze technologie toegankelijker te maken.” 