Isolatie is belangrijk voor optimaal werken warmtepomp

Het kabinet heeft in mei dit jaar aangekondigd dat vanaf 2026 de (hybride) warmtepomp de standaard wordt voor het verwarmen van woningen. Voordat een cv-ketel 1 op 1 vervangen kan worden door een (hybride) warmtepomp, moet eerst gecontroleerd worden of een woning hiervoor geschikt is. Een (hybride) warmtepomp werkt namelijk alleen optimaal in een goed geïsoleerde woning. Het is van belang om de isolatiewaarde van het glas, de muren en het dak te inspecteren om te bepalen of een (hybride) warmtepomp wel ingepast kan worden. Wanneer dit achterwege wordt gelaten, zal het oncomfortabel aanvoelen in huis en kost het veel elektriciteit en daarmee geld om de woning te verwarmen. Daarnaast moet gekeken worden of het distributie- en afgiftesysteem geschikt is voor een (hybride) warmtepomp. Daarvan moet worden berekend of de diameters van leidingen en het verwarmend oppervlak van radiatoren passen bij het nieuwe laagtemperatuur-verwarmingssysteem. Een ander belangrijk punt is het goed inregelen van het verwarmingssysteem en het goed instellen van de (hybride) warmtepomp. Goed inregelen en instellen zorgt echter voor optimaal functioneren en een laag energiegebruik.
Een (hybride) warmtepomp is gevuld met een koudemiddel. Op dit moment vindt er een overgang van koudemiddelen met een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) naar alternatieve koudemiddelen met een laag GWP plaats. Specialistische kennis over de juiste toepassing van koudemiddelen en isolatie bij een (hybride) warmtepomp is hierin essentieel. NVKL-erkende installateurs hebben de kennis en ervaring in huis om te zorgen voor een goede afstemming van de juiste systemen voor de (hybride) warmtepomp. Zij zijn in het bezit van de NVKL-erkenning en voldoen aan alle verplichte wet- en regelgeving, opleidingen en vakkennis waarop zij bovendien tweejaarlijks getoetst worden door een onafhankelijke certificerende instelling.

Coen van de Sande, directeur NVKL