Private kwaliteitsborging

Het meten van ventilatiecapaciteit is belangrijk maar niet het enige aspect dat gecontroleerd moet worden. Ook bouwkundige aspecten zoals luchtdichtheid zijn bepalend voor de prestatie van een luchtinstallatie.

Volgend jaar treedt na goedkeuring door het parlement de wet ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’ in werking. In de volksmond ook wel ‘Private kwaliteitsborging’ genoemd. Voor bouwende en installerende partijen gaat deze wet verregaande consequenties hebben. De rechtspositie van de consument wordt versterkt door het omkeren van de bewijslast. Het is straks dus aan u om de prestatie van uw werk aan te tonen.

U bent en blijft namelijk aansprakelijk, ook voor gebreken die na de oplevering worden ontdekt en zult dus moeten kunnen aantonen dat er bij de oplevering geen gebreken zijn. Dit in tegenstelling tot de bestaande situatie waarin de opdrachtgever u moet wijzen op gebreken.

Schrikken

Wellicht schrikt u hier niet van en bent u overtuigd van de kwaliteit die u levert. Maar wordt de prestatie die met uw werk beoogd wordt ook daadwerkelijk geleverd? Als we kijken naar een ‘eenvoudig’ onderwerp als ventilatie blijkt dat in 90% (!) van de opgeleverde woningen niet de prestatie wordt geleverd waar de consument voor betaalt en waar hij recht op heeft. Een onacceptabele situatie met ook nog eens grote consequenties voor zowel de volksgezondheid, het aantal comfortklachten en de energiedoelstellingen.

Probleem

Het ontbreekt aan bewustzijn en kennis over en verantwoordelijkheidsgevoel voor de integrale aspecten die bepalend zijn voor een goede prestatie van de luchtinstallatie. Daar zit de kern van het probleem. Want niet alleen de installatie zelf, maar ook de bouwkundige context, zijn bepalend voor de uiteindelijke prestatie. Het is schrijnend dat we in Nederland nauwelijks woningen kunnen vinden waarin het zowel installatietechnisch als bouwkundig klopt.

Geef een reactie