Watersnood

Er zijn nog maar weinig mensen die klimaatverandering niet als een probleem zien. Zo ver zijn we inmiddels wel. We merken de laatste jaren ook dat het weer verandert. We kennen geen strenge winters meer die ons land teisteren. Maanden die voorheen de herfst inluiden blijken nu warm en droog te zijn. Maar perioden met overmatige regenval komen juist weer frequenter voor.
Het regent vaker harder. En dat levert de nodige problemen op, want onze dichtbebouwde, geasfalteerde steden en betegelde tuinen kunnen al dat water niet aan. Het gevolg: steden moeten wolkbreukbestendig worden gemaakt. En daarbij kunnen installateurs en dakbedekkers een belangrijke rol spelen. Dat dan weer wel.


Het is één van de redenen waarom deze uitgave van IZ in het teken van water staat. Maar er is meer. Water is een eerste levensbehoefte van de mens. Tegelijkertijd is het geen vanzelfsprekendheid dat het water zoals wij dit gebruiken altijd tot onze beschikking staat. Kwaliteit, hygiëne, besparing… het zijn zomaar wat kwalificaties waaraan ons watergebruik vandaag de dag moet voldoen. Of we het nu drinken, ons ermee douchen of het toilet ermee doorspoelen. En ook nu geldt: om aan die kwalificaties te kunnen voldoen kan de rol van de installateur niet worden uitgevlakt.
In een recente IZ besteedden we aandacht aan een toekomstige ‘gasloze’ samenleving als één van de maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. Een ‘waterloze’ samenleving is geen optie. Van water zijn we echt afhankelijk. Werk aan de winkel dus.

Geef een reactie