Nieuw: IZneutraal

De vraag naar energie neutrale producten en diensten neemt sterk toe, mede vanwege de klimaatdoelstellingen die de overheid en het bedrijfsleven hebben afgesproken. Ook de lezers van IZ zijn
steeds vaker geïnteresseerd in de mogelijkheden die fabrikanten en leveranciers op dit vlak aanbieden. Daarom brengt IZ sinds november 2017 enkele keren per jaar de IZNeutraal uit. In deze interactieve uitgave kunnen fabrikanten, leveranciers en dienstverleners hun product of dienst beschrijven in combinatie met een advertentie. De artikelen verschijnen ook online via de site izneutraal.nl en zal via de populaire nieuwssite installatienet.nl gepromoot worden. Op izneutraal.nl kan de installateur via links, youtube- integratie en andere interactieve elementen, alle
mogelijke informatie over het product of de dienst tot zich nemen en dus ook eventueel direct inzicht krijgen in aanbiedingen, productvernieuwingen of andere nieuwswaardigheden over hoe hij een bijdrage kan leveren aan een energie neutrale toekomst.

Uw beschrijving kunt u naar keuze u in twee formats toezenden:
A. In de vorm van een 300 woorden artikel, inclusief 1 afbeelding. Met daarbij een ½ pagina advertentie (formaat 185 x 132 mm). Voor het onlinegedeelte kunt u de tekst onbeperkt verlengen en aanvullen met elk interactief element (youtubefilms, links, downloads, etc.). En u mag altijd uw energieneutrale (product) nieuws toesturen, dat als nieuw artikel zal worden opgenomen. Daarnaast zal uw advertentie online als banner op de website geplaatst worden, met doorklik naar keuze.

De kosten voor dit gehele format bedragen €795,=

B. In de vorm van een 600 woorden artikel, inclusief 2 afbeeldingen. Met daarbij een 1/1 pagina advertentie (formaat 210 x 297 mm). Voor het onlinegedeelte kunt u de tekst onbeperkt verlengen en aanvullen met elk interactief element (youtubefilms, links, downloads, etc.). En mag u altijd uw energieneutrale (produtct) nieuws toesturen, dat als nieuw artikel zal worden opgenomen. Daarnaast zal uw advertentie online als banner op de website geplaatst worden, met doorklik naar keuze.

De kosten voor dit gehele format bedragen €1.435,=