De brug tussen onderwijs en praktijk

IZ-060716-Onderwijs-en-Bedrijfsleven-Afb
Tijdens de kick-off bijeenkomst van de Vakschool Technische Installaties hebben vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderwijs, brancheverenigingen en de gemeente Amsterdam hun handtekening gezet onder het startdocument.

Veel installatiebedrijven hebben moeite om te kunnen blijven voldoen aan de vraag van opdrachtgevers. Er is een structurele mismatch tussen wat een leerling op school leert en in de praktijk tegenkomt. Door de veranderende arbeidsmarkt is er behoefte aan een ander type installatietechnicus. Een die thuis is in innovatieve technologische oplossingen, maar ook ambachtelijke vaardigheden beheerst. Daarnaast kampt de sector met een gebrek aan aanwas. In de regio Amsterdam is daarom een initiatief opgestart om de kloof te dichten: de Vakschool Technische Installaties.

Volgens prognoses krijgt de regio Noord-Holland in 2018 te maken met een daling van maar liefst 18% in het aantal monteurs en technici. Daarbij komt dat veel studenten die aan een technische opleiding beginnen uiteindelijk kiezen voor een beroep buiten de techniek (50%) en dat er een structureel tekort is aan stageplaatsen. Het tekort is het gevolg van de anticyclische beweging die door de economische crisis is ontstaan. Als deze realiteit blijft aanhouden, stagneert de technologische vooruitgang.

Nieuwe Vakschool

Om hier een einde aan te maken, zijn in de regio Amsterdam onderwijs en bedrijfsleven met elkaar in overleg om een oplossing te vinden. Naast het lokale bedrijfsleven, het ROC van Amsterdam, OTIB, vmbo’s en brancheorganisaties heeft de gemeente Amsterdam toegezegd een bijdrage te leveren vanuit het Masterplan Techniek. Door middel van een publiek-private samenwerking wordt de Vakschool Technische Installaties (VTi) opgezet. Het is geen gebouw maar een open platform gericht op intersectorale en co-creatieve samenwerking. VTi ambieert dit te doen door partijen onderling te verbinden, vast te stellen waar de issues liggen en daar gezamenlijk oplossingen voor te ontwikkelen.

Duurzaam opschakelen

Bart Bouwmeester is projectdirecteur en kwartiermaker van VTi. Binnen de Vakschool is volop aandacht voor trends die om nieuwe inzichten en oplossingen vragen. Bouwmeester: “Er wordt steeds vaker een beroep gedaan op zelfstandige installateurs. Het aantal zzp’ers in de techniek blijkt vorig jaar met 44% te zijn gestegen. Jonge mensen die een toekomst als zelfstandig ondernemer tegemoetzien, moeten meer leren dan alleen installatietechnische vaardigheden. Wij zorgen met samenwerkende partijen dat er in het onderwijscurriculum aandacht wordt besteed aan ondernemersvaardigheden. Dat geldt ook voor technici die al in de branche werkzaam zijn. Zij moeten deze vaardigheden in de avonduren kunnen bijleren.”