Hybride revolutie

Nederland staat voor een ambitieuze opgave om haar CO2-uitstoot te reduceren. Wanneer maar ca. 5 procent van de elektriciteit die wij verbruiken duurzaam wordt opgewekt, is het niet slim en verantwoord om de gehele energietransitie op deze energiedrager te laten rusten. Het goede nieuws is dat de VSK2018 een voorproefje toonde van de slimste oplossing om de energietransitie in te leiden voor het gros van de gebouwde omgeving: de hybride-verwarmingstoestellen.
Het elektrisch component van een hybride-toestel kan tot een gasreductie van 50% (of meer) leiden. Het totale gasverbruik voor woningen in Nederland gaat dan van 10 naar 5 miljard m3/jaar. Een pré daarbij is dat de elektriciteit opgewekt wordt uit duurzame bronnen, anders draagt dit niet bij aan de CO2-reductie. Door goed te isoleren en installaties perfect af te stellen is nogmaals ten minste een afname van 2 miljard m3/jaar mogelijk.
De overblijvende 3 miljard m3 aardgas moet en kan ook verduurzaamd worden. Dit kan sneller en makkelijker dan bij elektra. Bij succesvolle toepassing van duurzame energie-opwekkers (zon, wind, water etc.) zal energieopslag een belangrijk vraagstuk worden in verband met de ongelijktijdigheid van energievraag en -aanbod. Een overschot aan duurzame energie kan opgeslagen worden in gasvorm: nieuwgas (groengas, e-gas, waterstof). Dit is het Power-to-Gas principe. Deze hybride route is ook voedingsbodem voor innovaties.
De digitalisering biedt mogelijkheden om een toekomstig hybride-verwarmingstoestel zelf de primaire energiebron te laten kiezen, afhankelijk van beschikbaarheid en tarieven. En het beste nieuws is dat er geen aanvullende investering vereist is voor grote aanpassingen/of uitbreiding van ons energie-infrastructuur! Op naar VSK 2020 – De hybride revolutie.

Henk Sijbring
Voorzitter vereniging van fabrikanten van ketels voor centrale verwarming, VFK