Hoge verwachtingen

Het ‘voorstel voor hoofdlijnen van een klimaatakkoord’ geeft een redelijk precieze marktverwachting van duurzame klimaatinstallaties – uw markt voor de komende dertig jaar! Zoals verwacht, en terecht, wordt een grote rol toebedeeld aan duurzame (omgevings-)warmte met warmtepompen. Ook industriële warmtepompen mogen zich verheugen in grote belangstelling. Voor gebruikers van bodem-gekoppelde warmtepompen aan WKO-installaties is er nog meer goed nieuws deze hete zomer: genietend van de passieve koeling wordt de zomerhitte opgeslagen voor de winter van ‘18/’19; de duurzaamste en goedkoopste warmte is immers diegene die je niet hoeft op te wekken!
En tóch moeten we met z’n allen een beetje oppassen met ons enthousiasme. Een wetmatigheid in innovatie is dat verwachtingen van prospects soms te hoog gespannen zijn of dat bijeffecten van opschaling worden onderschat. Zie bijvoorbeeld de zorgen van burgers en daarmee gemeenten over geluidsbelasting van buitenunits van luchtwarmtepompen. Naast kwaliteit van apparatuur zit het antwoord ook in kwaliteit van installeren – uw werk dus! En hier zit nóg een grote zorg die in het klimaatakkoord is geduid: u bent met te weinigen om de komende klus te klaren. Prettig voor uw business case maar een grote zorg voor de maatschappij!
Ook hieraan wordt gewerkt door alle branches in de keten die onlangs een Green Deal installatie-opleidingen tekenden. Overheden en branches bundelen de krachten voor toename van het aantal installateurs van àlle duurzame klimaattechnieken. Een eerste project met zeven praktijk-opleidingslocaties voor het hele warmtepompenportfolio is al van start gegaan. Naast aanwas met de broodnodige nieuwe collega’s zal dat ook goed zijn voor het vertrouwen van de consumenten. En daarmee worden de best hoge verwachtingen dan tóch waargemaakt!

Frank Agterberg
Dutch Heat Pump Association, DHPA