Het belang van een gezonde binnenlucht

Lucht, licht, temperatuur en geluid hebben veel invloed op het binnenklimaat en daarmee ook op de gezondheid. 80% van onze tijd brengen wij binnen door, zowel thuis, op school als op het werk. In het merendeel van de ruimtes in de Nederlandse woningen, scholen en kantoren is de kwaliteit van het binnenklimaat ruim onder de minimumnormen, zoals het Bouwbesluit. Inmiddels weten we dat juist nog meer ventilatie gewenst is. Fijnstof, schimmels en een keur aan andere schadelijke stoffen tasten onze gezondheid, vitaliteit en productiviteit aan. Met de als gevolgen allergie, hoofdpijn, astma en ga zo maar door.
In mijn ogen is dit onacceptabel! Het is bovendien ook onnodig. Er is meer dan voldoende kennis in de markt om naast de bronbestrijding te zorgen voor de noodzakelijke goed functionerende voorzieningen die zorgen voor voldoende al dan niet gefilterde luchtverversing. Met de huidige stand van de techniek is dat zonder meer mogelijk in elk gebouw en elke binnenruimte.
Iedereen wil zo fijn en gezond mogelijk leven in de eigen omgeving. Uit onderzoek weten we dat de binnenlucht in een woning bijna altijd slechter van kwaliteit is dan de buitenlucht. Voor onze gezondheid is het dus belangrijk om de binnenlucht continu te verversen met buitenlucht. U en ik weten wel hoe dat gerealiseerd zou kunnen worden. Maar hoe weet de consument hoe je er voor zorgt dat het binnenklimaat in de woning, op het werk of in de (sport)school gezond blijft? Daarom is Binnenklimaat Nederland met een aantal partners het platform ‘Gezond Binnen’ gestart. Om de consument te kunnen blijven informeren. Ik nodig u dan ook uit om een kijkje te nemen op www.gezondbinnen.nl. Samen gaan wij de strijd aan om het belang van een Gezond Binnenklimaat op de kaart te zetten. U doet toch ook mee?

Wouter Wijma
Voorzitter Binnenklimaat Nederland