VSK2024 met recht een feestje!

Vernieuwing alom tijdens VSK2024, een nieuwe indeling van de hallen, een zeer waardevolle aanvulling met aandacht voor de E-installateur, veel noviteiten te vinden op de stands en nieuws te horen in de informatieve programma’s in de verschillende theaters op de beursvloer. Duurzaamheid was duidelijk terug te zien, niet alleen in de aangeboden installaties die te bekijken waren, maar ook de exposanten hadden hier duidelijk rekening mee gehouden. Bijvoorbeeld door circulair gebouwde stands en door gebruik te maken van minder en gerecyclede materialen. Zo zijn er steeds vernieuwingen mogelijk die ook nog eens duurzaam zijn!
Ook onze leden lieten op de VSK2024 volop hun vernieuwingsdrang zien: klaar om de schouders onder de duurzame ambities van Nederland te zetten. Met een breed palet aan oplossingen. Met de door de overheid omarmde hybride installaties voor een duurzamere gebouwde omgeving waarmee ook nog eens wordt voorgesorteerd op de inzet van schone gassoorten en wellicht in de toekomst waterstof. En met concepten die kansen bieden de bestaande woningbouw op een haalbare en betaalbare manier te verduurzamen.
Het thema van de VSK was niet voor niets ‘Onze toekomst draait om jou’. Want zonder de installatiewereld kunnen de ambities niet gehaald worden. De installateur is een belangrijke schakel en een vraagbaak voor de woningbezitter. Samen komen tot een weloverwogen oplossing die zo goed mogelijk past, daar is behoefte aan. Iedere situatie is immers anders en iedere portemonnee ook. In de bestaande bouw is een hybride vaak een passend antwoord. Het mooie is dat het gasverbruik dan met zo’n 70% kan worden teruggebracht. Neem daarbij de ambitie om gas steeds verder te vergroenen. Zo past het uitstekend in een duurzame toekomst. Laten we hier samen voor gaan zorgen.

Susanne de Ruwe, namens Vereniging voor Duurzame Warmte