We werken veilig of we werken niet

Op woensdag 27 maart was het weer zover: de langverwachte Bewust Veilig-dag 2024. Een dag waarop bijna 850 bedrijven, een nieuw recordaantal, hun inzet toonden voor veilig en gezond werken binnen de techniek. Het thema van dit jaar, ‘Veiligheid versterkt als je samenwerkt’, benadrukte het belang om je samen hard maken om een veilige werkomgeving te waarborgen. Want laten we eerlijk zijn, veiligheid is niet het resultaat van individuele acties, maar van gezamenlijke betrokkenheid en samenwerking.
In de techniek draait alles om vakmanschap, efficiëntie en innovatie. Maar te midden van dit streven naar vooruitgang, mag de veiligheid nooit uit het oog verloren worden. De Bewust Veilig-dag biedt elk jaar een uitgelezen kans om dit onderwerp centraal te stellen en de noodzaak van veilig werken te benadrukken. De invulling ervan is divers en flexibel. Van online toolboxsessies tot het verspreiden van de Bewust Veilig-krant, bedrijven hadden tal van middelen tot hun beschikking om deze dag te markeren. Maar het echte succes lag in de creativiteit en betrokkenheid van de deelnemende bedrijven. Het is echter niet genoeg om slechts één dag per jaar de nadruk te leggen op veiligheid. Het moet een integraal onderdeel zijn van de bedrijfscultuur, verweven in elke vezel van de organisatie. Als we kijken naar de toekomst van de techniek, zien we een sector die steeds geavanceerder wordt, waar nieuwe uitdagingen en kansen zich voortdurend aandienen. Maar te midden van deze dynamiek mogen we nooit vergeten dat de grootste kracht van de sector niet alleen ligt in technologische vooruitgang, maar ook in de zorg en aandacht voor de mensen die deze vooruitgang mogelijk maken. De Bewust Veilig-dag herinnert ons eraan dat veiligheid niet onderhandelbaar is, en dat we alleen door samen te werken een werkomgeving kunnen creëren waarin iedereen veilig en gezond kan gedijen. We werken veilig of we werken niet.

Sven Asijee
Directeur Wij Techniek