Grote mogelijkheden voor koppeling KNX met Internet of Things

DruckIn 2020 verbindt het Internet of Things (IoT) al ten minste 20 miljard apparaten met elkaar. Als we de ‘profeten’ mogen geloven, wordt de internettechnologie dé verbindende factor in woningen en gebouwen. De KNX Association is ervan overtuigd dat juist de combinatie van haar protocol met die van IP de basis vormen voor een toekomstvast concept. Om de weg voor die ontwikkeling te plaveien introduceert KNX innovaties die de koppeling met het IoT faciliteren.

IoT is een fenomeen waaraan niemand zich kan onttrekken en waar zowel de professionals als de consument razendsnel in mee gaat. IoT zal de markt over vier jaar al minstens drie keer zo veel omzet opleveren als het nu doet. De verwachtingen voor het aantal ‘dingen’ dat het internet in 2020 met elkaar zal verbinden, lopen uiteen van 20 tot 50 miljard. “IoT is de laatste golf van de derde industriële revolutie en de inleider van de vierde revolutie, die de cyber- en de fysieke wereld met elkaar verbindt”, zegt Niels Stamhuis van de IoT Academy en de Stichting RDM Makerspace. Deze twee organisaties stimuleren innovaties binnen het IoT, middels workshops en maaksessies voor IoT-toepassingen. Iedereen kan langskomen om te prototypen in het IoT-Lab.

Speciale netwerken

“IoT is niet nieuw, maar we hebben nu de software om enorme datastromen te genereren en de rekenkracht om er iets slims mee te doen. De hardwareprijzen zijn gedaald en daarnaast zijn er steeds meer vormen van connectiviteit om dingen aan het internet te hangen. Zoals het LORA-netwerk, dat specifiek voor het IoT is ontworpen. Het werkt met zendmasten in het veld die op een vrije frequentie berichten versturen tot op 15 kilometer afstand. Het is een veilig, zeker en low-power netwerk”, vertelde Stamhuis op een netwerkbijeenkomst voor KNX Professionals.

Gebouwen grootgebruikers IoT

Geef een reactie