Een tweede huid

In Vlaardingen worden 12 portiek­-woningen gerenoveerd tot Nul op de Meter-woningen. Het complex wekt na renovatie evenveel duurzame energie op als de woningen en haar bewoners nodig hebben. Nul op de Meter-woningen komen in nieuwbouw vaker voor, maar voor renovatie is dit een van de eerste projecten in gestapelde woningbouw in Nederland. Het betreft een pilot-project.

Het verduurzamen van de woningvoorraad zal bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. Maar ook over de betaalbaarheid en de bruikbaarheid van de woningen op de lange termijn is nagedacht. “Mijn woonlasten worden lager en ik heb straks een warmer, comfortabeler huis met een stabiel klimaat”, aldus bewoonster Rianne Spoor.

Tweede huid

Om het complex wordt een tweede huid (2nd skin) gezet, die zorgt voor een uitstekende isolatie en kierdichting. In de nieuwe kozijnen komt drielaags isolatieglas. Verder wordt het dak vol met zonnepanelen gelegd. Die gaan genoeg energie leveren voor alle installaties én het normale huishoudelijk gebruik van de bewoners.
Het gebouw heeft na de renovatie geen gasaansluiting meer. In plaats daarvan zorgt een multiwarmtepompsysteem (met een leiding die 175 meter de grond in geboord is) voor verwarming en warm water. De installaties bevinden zich straks buiten de woning, in een kast op een vernieuwd, groter balkon.

Woonlasten gelijk of lager

Na deze Nul op de Meter renovatie hoeven de woonlasten voor de bewoners niet omhoog te gaan. De bewoners hebben hier zelf invloed op. Bij normaal gebruik zullen de woonlasten gelijk blijven. Wanneer een bewoner meer of minder energie gebruikt kunnen de woonlasten iets hoger zijn, maar ook lager. Dit is afhankelijk van hoe men de duurzame installaties gebruikt.
Het energiegebruik van de huurders zal worden gevolgd. Als bewoners veel meer gebruiken dan ze eerst deden, wordt naar de oorzaak hiervan gekeken en krijgen ze advies om hun energiegebruik onder controle houden.

Samenwerking

Het 2nd skin® is een initiatief van BIK bouw, TU Delft, Sto Isoned, Itho Daalderop, Climate KIC en Kingspan. Het concept is bedacht om bestaande woningen te voorzien van een nieuwe hoogwaardige gevel en duurzame installaties waarbij de werkzaamheden zoveel mogelijk aan de buitenzijde plaatsvinden. Het vertalen van de bewonersvragen in oplossingen is tevens een speerpunt van dit concept 

Financieel haalbaar

De portiekwoningen dateren uit 1952 en voldoen niet meer aan de huidige standaard. In deze pilot is gezocht naar een goede balans op het gebied van duurzame renovatie, wooncomfort en betaalbaarheid voor de huurder en Waterweg Wonen. Dankzij de inspanningen van Waterweg Wonen en de Europese en Nederlandse subsidies, is de financiële haalbaarheid van de pilot geborgd. Alle betrokken partijen willen van deze pilot leren, zodat dergelijke ingrepen financieel haalbaar worden, waarmee dan ook voor de rest van het woningbezit zeer energiezuinig en comfortabel wonen mogelijk wordt.