De waterfabriek

Johan Bel is altijd werkzaam geweest op het snijvlak van techniek en commercie. Hij werkte onder andere bij Wavin en staat nu aan het roer bij Mijn Waterfabriek, een specialist in het waterneutraal maken van woningen. “Na de energietransitie volgt nu de watertransitie.”

En die zal grote gevolgen hebben voor de installatiebranche. Een voorproefje valt al te bewonderen in Limburg: een off-grid woning die zowel energie- als waterneutraal is. Klinkt ambitieus, maar “eigenlijk zijn de basistechnieken op sanitair gebied vrij eenvoudig, als de installateur moeite doet om er zich in te verdiepen.”

Waterrevolutie

Hij koos voor de HEAO, “maar het had net zo goed de HTS kunnen zijn. Zowel techniek als commercie zitten me in ’t bloed.” Johan Bel, nu 52, kwam na zijn studie bij Wavin terecht en schopte het daar tot Productmanager en Hoofd Productontwikkeling. Daarna volgde een boeiende carrière bij verschillende technische bedrijven, totdat hij besloot om zelf het zakenleven in te stappen. In 2012 nam hij een minderheidsbelang in Mijn Energiefabriek, een specialist op het gebied van zonne-energiesystemen. “De energietransitie is nu sinds een jaar of 8 op stoom. Er dient zich echter al een nieuwe uitdaging aan; de waterrevolutie.”

Dreigingen

Met de hete zomer nog in het achterhoofd, is het niet moeilijk te raden waar Bel op doelt. Onze zoetwatervoorziening komt door klimaatverandering, demografische groei en vervuiling in toenemende mate onder druk te staan. Bovendien krijgen we steeds meer te maken met hevige regenbuien en begint het besef door te dringen dat afvalstromen waardevolle stoffen en warmte bevatten.

Trias Aqua

Ondertussen is de overheid bezig om de afvoer van hemelwater naar de particulier te delegeren. Die moet nu op zijn eigen perceel het water verwerken. Al met al rook Bel een commerciële kans en vandaar dat hij in 2014 De Waterfabriek in het leven riep. De Waterfabriek houdt bij de verduurzaming van waterstromen in de gebouwde omgeving de principes van de Trias Aqua aan. Bel: “Probeer eerst zoveel mogelijk te besparen op drinkwatergebruik, zet vervolgens in op het optimaal benutten van regenwater en hergebruik tot slot afvalwater.”

Stormloop

Mijn Waterfabriek kende een trage start, maar het loopt inmiddels storm, vertelt Bel. “Er is vooral vraag naar hemelwaterafvoersystemen. Zo leveren wij oplossingen om het water op te vangen en te hergebruiken voor de toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan.”

Off-grid

Sommige klanten gaan al veel verder. Zo wilde een echtpaar in Limburg helemaal off-grid gaan, dus een energie- en waterneutrale woning. Ze klopten aan bij Sustainer Homes dat woningen ontwikkelt op basis van modulaire houtskeletbouw. Alle Sustainer Homes zijn minimaal energieneutraal en wekken energie op met zonnepanelen. De Limburgse recreatiewoning ook. Het huis heeft een gebruiksoppervlakte van 40 m2 en telt één bouwlaag. Het echtpaar heeft een woonkamer met keuken, slaapkamer en badkamer met toilet tot hun beschikking. Daarnaast heeft de woning een eigen technische ruimte.

Waterneutraal maken

Met de 40 m2 kan het dak voldoende water opvangen. De bewoners hebben ongeveer 60 liter per dag nodig. Zowel de douchekop als het toilet zijn zuinig in hun watergebruik. Daarnaast wordt het regenwater opgevangen in een ondergrondse tank. Via membraantechnologie en een UV-lamp wordt het water gezuiverd. Zo kan het worden gebruikt in de badkamer, om kleren mee te wassen en als drinkwater. Het afvalwater wordt gefilterd met een helofytenfilter en op het eigen perceel afgevoerd.”

Installateurs

Het was een leerzaam project, vertelt Bel. “Vanwege de beperkte schaalgrootte moesten we alles nauwkeurig berekenen en goed inschatten wat het ruimtebeslag zou zijn voor onze systemen. Daarnaast viel het me wederom op, hoe installateurs nog tegen dit soort verduurzaming aanhikken. Ze hebben het razend druk en maken vaak geen tijd vrij om te duiken in de sanitaire technieken voor waterneutraliteit. En dat terwijl de basis eigenlijk vrij simpel is.”