De kracht van de zon

Microsoft PowerPoint - Richard Ogink, Wat moet de CV installateuBENG

In Nederland kennen we de EPC. In 1996 was die 1,4, sinds vorig jaar was de EPC nog maar 0,4. “Als we deze lijn doortrekken, dan stevenen we af op energieneutraal”, legt Ogink uit. Wijzend naar het presentatiescherm: “Hier zien we BENG woningen. BENG staat voor bijna energieneutrale gebouwen. BENG gaat verder dan EPC. De EPC zegt alleen iets over de energiebehoefte. BENG zegt, naast de energiebehoefte, ook iets over het primaire energiegebruik. Daarbij worden systeemverliezen zoals leidingverliezen en pompverliezen, maar ook de rendementen van de ketel meegewogen. De opbrengsten van de zonnepanelen op het dak mogen daarop in mindering worden gebracht. Dat is een stimulans om de toepassing van PV maximaal te promoten. Een belangrijke eis is bovendien dat het aandeel hernieuwbare energie in BENG woningen minimaal 50 procent bedraagt.”

Nieuwbouw en renovatie

Bij nieuwbouw wordt al vanaf de tekentafel ingespeeld op de almaar scherper wordende EPC-eisen. “Om een EPC van 0,4 te halen, wordt in 70 procent van de gevallen PV toegepast”, vertelt Ogink. “Wil je naar een nog lagere EPC, dan ontkom je niet meer aan een warmtepomp en PV.” Een andere variant is de zonneboiler. “Een zonneboiler hoeft niet per se, maar is op zich wel heel efficiënt. Een PV-paneel bijvoorbeeld, heeft een rendement van maximaal 20 procent. Een zonneboiler heeft een rendement van 80 procent. Dus per vierkante meter haal je vierkeer meer energie van het dak met zonnecollectoren voor heet water. Is het dakoppervlak beperkt, dan kan een zonneboiler interessant zijn.” Ook in de bestaande bouw zien we steeds meer PV-panelen op daken. “Na isolatie is PV het meest kostenefficiënt. Bij nul-op-de-meter concepten gaat men uit van energieneutraal verwarmen, voor zowel ruimteverwarming als tapwater. En ook het elektriciteitsverbruik moet gecompenseerd worden met duurzame energie.”