Cv-beheer op afstand

Remeha Gateway

Onderhoud aan cv-ketels gebeurt vaak nog periodiek. Als de installateur ter plekke is ziet hij pas wat de status is. Maar dat kan beter, met online beheer op afstand. De installateur heeft dan inzicht in de data van de ketel, weet welk onderhoud benodigd is en kan met de juiste spullen op pad om eventuele problemen te verhelpen. Zodra onderhoud noodzakelijk is om een echte storing te voorkomen, ontvangt hij daarvan bovendien een melding. In de vorige uitgave besteedden we al aandacht aan een merkonafhankelijk monitoringsysteem dat communiceert via het OpenTherm-protocol. Nu passeren enkele ketelfabrikanten de revue, met afstandbeheer in het pakket.

Remeha voert al bijna een jaar een pilot uit onder de naam Predictive Maintenance. Er doen zeven deelnemers aan mee, met in totaal ruim 500 actieve ketels. Zij testen samen met de ketelfabrikant de werking van deze nieuwe dienst. Op basis van hun bevindingen en de gegevens die Remeha binnenkrijgt, is Predictive Maintenance inmiddels verder ontwikkeld tot een dienst die binnenkort in de markt geïntroduceerd wordt onder de naam Remeha Connect.
Storingen voorkomen
Hoe werkt deze dienst? De installateur plaatst in de Tzerra ketels een gateway (zie foto). Vanaf dat moment wordt een geconfigureerde dataset uit de ketel, via de cloud, in een dashboard getoond. Hierin kunnen de datapunten afzonderlijk of gegroepeerd bekeken worden en zijn trends waarneembaar. Door grenswaarden te koppelen aan deze datapunten kan de installateur een melding ontvangen zodra bepaalde waarden overschreden worden en onderhoud noodzakelijk is om een echte storing te voorkomen.

Efficiënt onderhoudsbezoek

De installateur kan op zo op een voor hem en de klant geschikt tijdstip onderhoud inplannen. Omdat hij inzicht heeft in de data van de ketel, weet hij welk onderhoud benodigd is en kan hij met de juiste spullen op pad om het probleem te verhelpen. Naast de preventieve waarschuwingen om storingen te voorkomen worden ook acute storingen rechtstreeks doorgegeven aan de installateur.

Geef een reactie