CO2-neutraal met gas én elektriciteit

In het artikel ‘Een toekomst zonder gasaansluiting’, elders in deze uitgave, betoogt Remeha dat CO2-neutraal alleen gehaald kan worden wanneer we de gas- en elektriciteitsinfrastructuur laten samenwerken. Een all electric benadering zorgt alleen maar voor een verhoging van de CO2 uitstoot, aldus de fabrikant, die in dit artikel haar zienswijze uitdiept.

Remeha is voorstander van het terugdringen van fossiele grondstoffen en gelooft dat de toekomst zal bestaan uit multi-energie oplossingen. Door het slim uitnutten van de infrastructuur van zowel elektrisch als gas kan optimaal gebruik gemaakt worden van zon- en windenergie, waarbij deze omgezet kan worden in (synthetisch) groen gas. De gasinfrastructuur kan gebruikt worden als opslag en transport hiervan. Om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te houden zal er een continue afweging gaan plaatsvinden van centraal versus decentraal opwekken van energie en van gebruik van groen elektrisch of groen gas. Remeha zal zich hieraan aanpassen. Zo kunnen kan in 2050 een ‘CO2 = 0’ situatie worden gerealiseerd in Nederland.

Groene ketel

evita-hre-open-vDe Remeha eVita levert hetzelfde comfort in warmte en warm water als een reguliere cv-ketel van hetzelfde merk in dezelfde vermogensklasse. De eVita (als combiketel) is een zuinig toestel met een groot vermogen en een royale tapwatercapaciteit. Doordat deze ketel groene elektriciteit opwekt wordt er minder stroom afgenomen van het elektriciteitsnet. Dit levert gedurende de levensduur van de ketel een besparing op van ruim €1.100,- op de energierekening, aldus de fabrikant.

Ambitieuze doelstellingen

Zowel op EU- als nationaal niveau zijn ambitieuze doelstellingen geformuleerd waarvoor grootschalige ingrepen noodzakelijk zijn. Europa streeft naar 20 procent CO2-reductie ten opzichte van 1990; 20 procent energiebesparing en 20 procent hernieuwbare opwekking in 2020. In 2030 moet dit zijn toegenomen tot een CO2-reductie van 40 procent ten opzichte van 1990 en 27 procent hernieuwbare energie. Het doel is duidelijk: naar een klimaat neutrale bebouwde omgeving in 2050.

Gas én elektriciteit (en warmte).

Onderzoek, rekenwerk en veldtesten wijzen uit dat CO2-neutraal alleen gehaald kan worden wanneer de gas-, elektriciteitsinfrastructuur en warmte-infrastructuur samenwerken. Dit betekent dat we geen afscheid moeten nemen van de gasinfrastructuur. Een all electric benadering zorgt alleen maar voor een verhoging van de CO2-uitstoot, aldus de fabrikant.
De bebouwde omgeving zal in 2050 grotendeels klimaatneutraal moeten zijn,– waarbij de grootste uitdaging de bestaande bouw is. Immers, veruit het grootste gedeelte van de bebouwde omgeving in 2050 is al gebouwd. Hiervoor dient de energiebehoefte in deze omgeving gereduceerd te worden. Daarnaast is een routekaart nodig voor de bebouwde omgeving om van de huidige situatie naar de toekomstige situatie te transformeren op basis van betaalbaarheid, CO2- reductie van bron tot gebruiker en mogelijke toekomstige technologische ontwikkelingen. Hierdoor worden te nemen maatregelen direct aan de doelstelling, CO2-reductie, gekoppeld. Sub-optimale doelstellingen waarvan impliciet verwacht wordt dat deze bijdragen aan CO2-reductie (bijvoorbeeld nul op de meter) worden zo voorkomen.

Geef een reactie