Doorstromen of opslaan?

clage
Clage doorstromer

Een doorstroomtoestel is lekker compact en levert direct warm water. Geen energieverlies dus door lange voorverwarmtijden. Dit is een belangrijk criterium geworden, nu het terugdringen van energiegebruik zo in de belangstelling is komen te staan. De toepassing van doorstroomtoestellen lijkt dan ook te groeien. Maar wat nou als er veel vraag is naar warm water. Toch maar kiezen voor een voorraad- of opslagtoestel? Daarvan zijn tegenwoordig ook plug & play- en goed geïsoleerde modellen op de markt. Of toch maar liever doorstroomtoestellen plaatsen in een cascadeopstelling?

Er zijn eigenlijk twee categorieën warmwatersystemen: doorstroomsystemen (geisers) en voorraad- of opslagsystemen, zoals de welbekende boiler. Bij een doorstroomsysteem wordt het water verwarmd op het moment dat de kraan open gaat. De voorraad- of opslagtoestellen houden het water constant op een bepaalde temperatuur. Doorstroomtoestellen kunnen werken op aardgas, elektriciteit of stookolie. Voorraadsystemen werken op elektriciteit of worden gekoppeld aan de cv-ketel. Deze toestellen worden uiteraard geïsoleerd, om afkoeling van het water te voorkomen.
De keuze van het toestel hangt onder andere af van het (gewenste) waterverbruik, de beschikbare opstelruimte en afstand tot het tappunt maar, steeds meer ook, het energiegebruik. We lichten er een aantal door.

Elektrische geisers

Elektrische geisers, zoals die van Clage, verwarmen alleen het doorstromend water dat werkelijk nodig is. Lang voorverwarmen en hinderlijk energieverlies zijn daarmee verleden tijd, zo betoogt de importeur. Er is voor iedere toepassing een apparaat dat precies op de behoefte is afgestemd. Voor de wastafel heeft deze fabrikant een kleine doorstromer (220V; 3,5 kW) in haar programma die een kleine 2 liter warm water maakt van 40°C. Voor de keuken en/of douche is er een compacte doorstromer (400V; 11 of 13,5 kW) die 5,5 l/min warm water maakt van 40°C of 4 l/min van 50°C. Deze apparaten worden tevens als naverwarmer gebruikt voor zowel warmtepomp als zonnecollectorsystemen.
“Toepassing van een elektrische geiser levert, afhankelijk van het type en gebruik, minimaal 40% energiebesparing op in vergelijking tot bijvoorbeeld een boiler”, aldus De Boer. “Bij een decentrale warmwatervoorziening – ieder tappunt een eigen elektrische geiser –, levert een elektrische geiser direct warm water, waardoor warmteverlies door lange leidingen wordt vermeden. Daarnaast wordt het toestel alleen ingeschakeld als er warm water wordt gevraagd.”
In één van de volgende vier situaties is een elektrische geiser een optie: er wordt direct warm water gevraagd, er is geen rookgasafvoer beschikbaar, er wordt af en toe warm tapwater gevraagd of in geval van bij- of na-verwarming in combinatie met bijvoorbeeld een zonneboiler.

Geef een reactie