Zonnewarmtesystemen leren installeren en in werking stellen

mari2267Zonnewarmte is een techniek waarbij de energie van het zonlicht wordt omgezet in warmte voor toepassing in een woning of bedrijf. Maar actuele kennis ontbreekt helaas nog wel eens in de branche. Daarom is er nu in samenwerking met de fabrikanten van onder meer zonneboilers een nieuwe cursus ontwikkeld. Kennis biedt tenslotte kansen in een groeiende duurzame energiemarkt.

De rijksoverheid wil dat het percentage duurzame energie groeit: van ongeveer 5% nu tot 14% in 2020 en 16% in 2023. In 2050 moet de energievoorziening helemaal duurzaam zijn. De Nationale Energieverkenning 2016 laat zien dat het in het Energieakkoord gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 in zicht komt. De groei van deze energie gaat echter niet zo snel dat het doel van 14% in 2020 al zal worden gehaald. Er ligt dus een uitdaging voor onder andere de technische installatiebranche. Maar daarvoor is dan wel de juiste kennis nodig.

Nieuwe cursus

OTIB, het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf, heeft daarom voor de installatiebranche een nieuwe cursus zonnewarmtesystemen laten ontwikkelen. In de cursus ‘Installeren van zonnewarmtesystemen’ leert de professional hoe een zonnewarmtesysteem op een vakkundige en veilige manier onder het dak kan worden geïnstalleerd. Ook leert hij de werking en de installatie van de verschillende componenten van het systeem. Na de cursus weet de installateur hoe hij een systeem moet vullen en hoe hij de installatie in werking moet stellen. Aan de hand van checklists wordt gecontroleerd of de installatie goed is gemonteerd en goed functioneert. Willem Ladiges, vanuit OTIB verantwoordelijk voor de realisatie van de cursus, is blij met de stap die is gezet: “Met deze opleiding is er nu een hands-on plek waar monteurs geschoold kunnen worden. We kunnen hiermee een belangrijke impuls geven aan vakmanschap op het terrein van duurzame energie. En hier liggen echt uitdagingen. Als we zien wat er door Europa wordt gevraagd en aan doelstellingen op het gebied van duurzame energie wordt gesteld, hebben we vakmensen nodig. En op het terrein van zonnewarmte staan we nog in de kinderschoenen”. BDA Dak- en Gevelopleidingen, hét opleidingsinstituut in de bouwwereld op het gebied van daken, gevels en zonne-energie, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de in samenwerking met fabrikanten tot stand gekomen cursus.

mari2261Vanuit de praktijk

Bij InstallatieWerk Den Bosch en bij GEAS Energiewacht in Enschede zijn practicumlokalen gerealiseerd. In deze lokalen leren installateurs en monteurs met verschillende varianten van zonnewarmtesystemen om te gaan. Het practicumlokaal bij InstallatieWerk werd door OTIB-directeur Bea Berndsen geopend (zie foto’s). Zij benadrukte hierbij de meerwaarde van de aanpak van BDA. “Vanuit vakmanschap weet BDA Opleidingen in samenwerking met InstallatieWerk, GEAS en de fabrikanten nieuw vakmanschap te bevorderen. Dat is mooi om te zien. Het geeft een impuls aan de vakmensen van morgen en biedt nieuwe kansen voor de branche. Ik ben trots op iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd.”
Het is precies wat ook GEAS Energiewacht dreef om mee te werken. Marco Lammers van GEAS: “Kennisdeling is van essentieel belang binnen de branche. Met deze cursus zetten we ook in dat perspectief een belangrijke stap vooruit. We hebben samen deze cursus mogelijk gemaakt. Hét schoolvoorbeeld hoe we de ontwikkeling van vakmanschap moeten stimuleren. Dat was voor ons ook direct het argument om mee te doen en ook een practicumlocatie ter beschikking te stellen.”

Enkele feiten op een rij

Een vijfde van de in Nederland opgewekte zonne-energie komt nu nog van zonnecollectoren die vooral warm tapwater opwekken. De productie stijgt (ca. 5-10% per jaar) en betreft veelal zonneboilers bij particulieren. Het aandeel zonnestroom stijgt veel sterker, omdat hier de afgelopen jaren een verdubbeling per jaar werd gerealiseerd. Door weinig nieuwbouw is de groei bij zonnewarmte de laatste jaren lager dan verwacht. Projecten met voldoende oppervlak (2016 > 200 m2) komen in aanmerking voor subsidie voor duurzame energie (SDE). Door het opnemen in de SDE worden de projecten steeds groter en zijn er nu zelfs publieke zwembaden die met de zon worden verwarmd. Maar ook woningcomplexen zoals Het Breed in Amsterdam-Noord zijn uitgerust met zonnecollectoren die 1.200 woningen voorzien van warm tapwater.
Bron: Rabobank Cijfers & Trends Thema-update: Zonne-energie, april 2016

Verschillende varianten

Wat het practicumlokaal voor zonnewarmtesystemen in Den Bosch bijzonder maakt, is het feit dat de installateur/monteur hier ingevoerd wordt in verschillende varianten van zonnewarmtesystemen. Van toepassing voor de Nederlandse markt zijn met name de drukgevulde systemen en de terug- of leegloopsystemen. Van beide systeemtypen worden meerdere varianten op de markt gebracht.
Zowel van het leegloopsysteem als van het drukgevulde systeem zijn in het nieuwe practicumlokaal twee varianten aanwezig, zodat de installateur/monteur van de meest toegepaste systemen kennis opdoet. Kennis van verschillende systemen is belangrijk om de installatie op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen en maximaal renderend te laten zijn.

Impuls vakmanschap

Vakmensen uit de installatiebranche die een volgende stap willen zetten in hun duurzame vakmanschap krijgen met de cursus het installeren, inbedrijfstellen en onderhouden van zonnewarmtesystemen onder de knie. Ook kunnen zij de klant goed informeren, want daar is behoefte aan. Marco Lammers: “Door deze samenwerking brengen we de verschillende invalshoeken bij elkaar. We kunnen de klant centraal stellen doordat we weten waar we over praten. En we kunnen adviseren, installeren en het onderhoud verzorgen.” Marcel van der Heijden van Dutch Solar Systems kan dit alleen maar bevestigen: “ De installatiebranche moet niet bang zijn om nieuwe kansen op te pakken. De klant wil het. Europa vraagt het. Dus laten we de vakmensen opleiden en recht doen aan de vraag die er ligt.”

Erkend

Dat de klant centraal staat, blijkt wel uit het feit dat de installateur met de juiste kennis duidelijk zichtbaar wordt. Na de cursus kan de installateur het officiële KvINL-praktijkexamen Installeren zonnewarmtesystemen afleggen. Bij slagen ontvangt de deelnemer het persoonsgebonden certificaat ‘Installeren van zonnewarmtesystemen’ en wordt hij of zij ingeschreven in het Nationale kwaliteitsregister van QBISnl. Hiermee is het voor opdrachtgevers helder dat zij te maken hebben met een vakbekwame gecertificeerde zonnewarmte-installateur •

Geef een antwoord