Warm tapwater

INSTALLATIES BESCHERMEN TEGEN LEGIONELLA

Om de groei van legionellabacteriën in warmtapwaterinstallaties te voorkomen is de instandhouding van de juiste temperaturen zeer belangrijk. Voorwaarden hiervoor zijn een correcte dimensionering en een goede hydraulische balans in het warmtapwatercirculatiesysteem.

De kwaliteit van het drinkwater hangt niet alleen af van de levering van schoon water door de drinkwaterleverancier, maar wordt ook bepaald door het ontwerp, de gebruikte materialen en de afmetingen van het leidingsysteem. Drinkwaterinstallaties moeten in zijn algemeenheid zo ontworpen, beheerd en onderhouden worden, dat bacteriegroei verhinderd wordt. Dat geldt ook voor het warmtapwatercirculatiesysteem.

Kritische situaties

Om te zorgen dat er geen bacteriegroei in warmwaterinstallaties plaatsvindt, is de instandhouding van de juiste temperaturen zeer belangrijk. Daarom dient het water vanuit de boiler een temperatuur van 65°C te hebben. In de gehele warmtapwaterinstallatie mag de temperatuur niet lager dan 60°C worden. Met name in grote, complexe warm tapwaterleidingen kunnen gemakkelijk risicovolle situaties ontstaan, waardoor micro-organismen, zoals Legionella, zich kunnen vermenigvuldigen. Mogelijke kritische situaties zijn bijvoorbeeld niet voldoende circulerend water en te sterke afkoeling ervan.

Correcte dimensionering

Daarom moet het water op temperatuur gehouden worden door middel van circulatiesystemen. Een correcte dimensionering van het circulatiesysteem zorgt ervoor dat warm tapwater overal in de installatie op temperatuur blijft. Hiervoor is een nauwkeurige berekening van de benodigde volumestroom essentieel: te geringe volumestromen leiden tot het afkoelen van delen van het circulatiesysteem; te hoge volumestromen leiden tot hoge bedrijfskosten en een verhoogde warmteafgifte aan de omgeving.

Regelafsluiters

De hydraulische balans, het evenwicht tussen de juiste volumestroom voor het behoud van de juiste temperatuur op elke plek in de installatie, is de basisvoorwaarde voor een gegarandeerde werking. Hiervoor is het inbouwen van regelafsluiters onvermijdelijk.
Met een thermostatische regelafsluiter, zoals de Kemper Multi-Therm regelafsluiter (zie foto), is de hydraulische balans eenvoudig te realiseren. Deze zorgt voor het thermisch gestuurd fijn-reguleren van de volumestroom op basis van de temperatuur en ondersteunt ook automatisch de thermische desinfectie bij temperaturen hoger dan 70 °C.

Statische inregelafsluiters

Voor het in stand houden van de hydraulische balans in installaties met meerdere hydraulische niveaus zijn daarnaast aanvullende statische inregelafsluiters nodig. De Kemper Multi-Fix-Plus inregelafsluiter, bijvoorbeeld, maakt een handmatige instelling van de kleinste volumestromen mogelijk om zo de hydraulische balans te realiseren.

Meetsensoren

Het juist inregelen van het circulatiesysteem door middel van het instellen van de volumestromen en het controleren van de temperaturen zorgen voor een maximaal mogelijke energiebesparing. Door regelafsluiters te combineren met meetsensoren voor temperatuur en volumestroom kunnen installaties snel en effectief worden ingeregeld. Bovendien maken deze het uitlezen van de prestatie d.m.v. een handmeetapparaat of aansluiting op het GBS mogelijk 