Virtuele techniek

Op de vraag óf Augmented Reality (AR) en Virtual Reality (VR) iets gaan betekenen binnen de installatiebranche, antwoordt een orakel altijd bevestigend. Veel lastiger is het om een antwoord te geven op de wát-vraag. Er is namelijk met AR en VR veel mogelijk. De ontwikkelingen gaan zo verschrikkelijk snel. Verstorend snel voor de traditionele manier van werken van installateurs. Het is bijna onmogelijk een beeld te schetsen van de branche over pakweg 5 of 10 jaar.

Hoewel ik graag filosofeer over de toekomst, kan ook ik die antwoorden nog niet geven. Dát AR en VR waarde toevoegen, staat voor mij vast. Maar hoe gaan extra lagen in ons gezichtsveld (AR) of het creëren van een compleet nieuwe of andere wereld (VR) de installateur precies helpen? Binnen de branche wordt met het gebruik van deze technologieën nu al her en der voorzichtig geëxperimenteerd. De investeringen die AR en VR op dit moment vragen, zijn fors. Maar dat geldt altijd voor nieuwe technologieën. Zodra de vraag groeit, neemt het aanbod evenredig toe.
Als de voorspellingen kloppen, gebeurt dit met een factor 40 in een tijdsbestek van amper 5 jaar. Zeker is dat je er daarom vandaag al over moet nadenken. Over vragen zoals: wat kun je er nu mee? Wat betekent het voor mijn organisatie? Wat kan het ons opleveren? Wat gaat het mij opbrengen?
Vraagt jouw klant je binnenkort iets over AR en VR en je hebt nog vraagtekens in je ogen staan? Dan moet je jezelf afvragen of je als bedrijf wel de juiste positionering hebt gekozen. Klanten verwachten snel dat je over deze kennis beschikt. Anders ontstaat een mismatch tussen het imago dat je uitstraalt en wat je werkelijk kunt leveren. Dat is niet iets voor de toekomst, maar iets voor nu.