Veiligheid en vakmanschap

OTIB-Foto-Elly-(3)Ernstige arbeidsongevallen vinden vooral plaats tussen 9.00 en 11.00 uur ’s ochtends en tussen 15.00 en 16.00 uur ‘s middags. Jongeren in de leeftijd van 15 tot en met 24 jaar en uitzendkrachten krijgen relatief vaker te maken met een ernstig arbeidsongeval dan andere werknemers. Dit blijkt uit een analyse van arbeidsongevallen die de Inspectie SZW over de jaren 2011-2014 heeft verricht. Het niveau van de vakkennis en de vaardigheden dat van monteurs wordt gevraagd, stijgt. Maar onderdeel van die kennis en vaardigheden is ook het veilig werken. Nieuwe technologieën bieden nieuwe uitdagingen, ook op het terrein van veiligheid.
Bedrijven noemen veiligheid een zeer belangrijk aspect van vakmanschap. Veel bedrijven informeren hun medewerkers dan ook actief over veilig en gezond werken. Maar hoe? II Mens en Werk, een samenwerkingsverband van de sociale partners, biedt de branche digitaal instrumenten aan om veilige werkomstandigheden te agenderen. Zodat iedereen kan werken in een veilige en gezonde werkomgeving. Dit zorgt ook voor meer plezier in het werk, een betere bedrijfsvoering en betere prestaties. Ook zijn er de praktijkdagen Veilig Werken die monteurs en leidinggevenden de laatste stand van zaken presenteren op het gebied van veiligheid. Een echte aanrader.
Maar de vraag die we ons als branche moeten blijven stellen, is of veiligheid werkelijk geagendeerd staat. Is veiligheid een vanzelfsprekend onderdeel in trainingen, workshops en cursussen rond nieuwe technieken? Is er voldoende aandacht voor veiligheid in het onderwijs en vooral ook in de doorvertaling naar de dagelijkse praktijk? Het wordt tijd dat er een dialoog op gang komt tussen het onderwijs en het bedrijfsleven om veilig werken en kennis over veiligheid in opleidingen te integreren. Niet omdat het nu nog niet gebeurt. Maar wel omdat onze ambities op dit terrein best hoog mogen zijn! Zo hoog, dat veiligheid een zichtbaar aspect wordt van vakmanschap.

Elly Verburg
Directeur OTIB