Raad het gereedschap!

SLEUTELEN

Wel eens gehoord van een loodklopper, optromptang of een echte ‘Louise’? In deze rubriek willen we klassiek gereedschap en oude installaties aan de vergetelheid ontrukken. Dat doen we met de hulp van gereedschapsfabrikanten en Jaap Schut, een gepensioneerde installateur die nu bezig is een heus museum voor installatietechniek op te zetten.

De trouwe lezer van IZ zal zich nog wel herinneren dat we eerder dit jaar uitgebreid aandacht hebben besteed aan Jaap Schut en zijn collectie. Schut was vanaf zijn 15e tot zijn pensioen in 2017 werkzaam in de installatiebranche, waarvan grotendeels als dga van het familiebedrijf. Al die jaren verzamelde hij historisch gereedschap en oude installaties. Van antieke geisers, baden en gaskachels tot afsnijtangen en een heuse bitumenketel.

Museum i.o.

De zestiger deed na zijn pensionering zijn bedrijf van de hand, maar heeft nog wel een eigen loods waar al zijn historische curiositeiten staan uitgestald. Regelmatig leidt hij op aanvraag groepen rond. Schut wil nu de nalatenschap van zijn familiebedrijf en andere installateurs veiligstellen voor het nageslacht. Het liefst in de vorm van een museum en als het even kan in zijn geliefde Naaldwijk.

Nieuwe rubriek

Ook IZ toog naar Naaldwijk. Tijdens de rondleiding, werd het idee geboren om meer ruchtbaarheid te geven aan de geschiedenis van ons vakgebied. Een rubriek met bijzonder gereedschap leek ons de aangewezen route om dat doel te bereiken. Schut zei direct zijn medewerking toe en leverde het nodige fotomateriaal aan. Inmiddels is ook gereedschapsfabrikant Gedore Technag aan boord. Dat er nog meer mogen volgen.
In de volgende editie maken we het goede antwoord bekend. Speciaal voor deze editie van de rubriek heeft Gedore Technag een leuke prijs beschikbaar gesteld voor de winnaar. Het gaat om een fraaie set schroevendraaiers (nieuw model ter waarde van 50 euro) met ergonomische handgrepen om de gewrichten te ontlasten. Drie schroevendraaiers hebben een zaagsnede en twee een kruiskop 

Oproep

In de komende nummers van InstallateursZaken zullen we vanaf nu iedere keer een foto plaatsen met een oud gereedschapsartikel of historische installatie. Als u de naam en functie weet van het object, laat dan van u horen!

Deze keer een gereedschapsartikel, dat ongeveer 100 jaar oud is. Weet u wat het is en waarvoor het diende?

Mail uw antwoord uiterlijk 23 juni a.s. naar redactie@merlijnplus.nl o.v.v. ‘Raad het Gereedschap’