Paracelcus en Nostradamus

U bent waarschijnlijk net zo verbaasd als ik dat het RIVM en de GGD weer een poging wagen om legionella-preventie onderuit te schoppen. Ze maken het nu nog gekker door te stellen helemaal niets te willen doen in sporthallen. Ze willen zelfs het reinigen van leidingen achterwege laten bij aangetoonde besmetting. Ik heb destijds GGD en RIVM uitgenodigd om naar lotgenotendagen van legionellaslachtoffers te komen en ze spreektijd gegeven. Datzelfde RIVM was het overigens met mij eens om geen onderscheid te maken tussen pneumophila en non pneumophila. Andere directeur, andere koers? Of is er iets anders aan de hand?
Momenteel ben ik druk bezig met inspecties in de zorg. Zo heeft een ziekenhuis een overeenkomst gesloten met de gemeente voor het gebruik van een sporthal voor revaliderende patiënten. RIVM en GGD stellen dus voor om op dit soort locaties niets te doen: geen monstername en geen desinfectie. Let wel: hier komen kwetsbare personen. Ik blijf daarom stellen: zolang we niet weten hoeveel mensen overlijden en door hoeveel bacteriën (kve /l) je besmet kunt raken, moeten we aan de huidige regelgeving niet tornen.
Wat speelt er op de achtergrond? Bepaalde partijen en/of personen komen boven drijven. Een kwestie van oorzaak en gevolg. In de politiek zie je het ook: bepaalde politieke figuren krijgen nu een status, tot presidenten aan toe. Het gevolg is dat we steeds vaker te maken krijgen met ondermijnend gedrag. En dat gedrag moeten we nu eens een halt toe roepen; juist als het gaat om onze volksgezondheid. Doe beter (bron)onderzoek en kom met harde feiten.
Wat mis ik mevrouw Borst. Onder haar bewind zouden deze oproerkraaiers geen kans hebben gekregen. Ik denk dat ik Paracelsus of Nostradamus maar eens ga bellen. Zij hadden tenminste een heldere visie.

Geef een reactie