Nieuw vakmanschap

Op initiatief van OTIB heeft een scenariobouwteam in en om de installatiebranche een beschrijving gemaakt van het installatiebedrijf van de toekomst. Dit heeft geleid tot vier profielen waarin elk bedrijf op zijn eigen manier een toegevoegde waarde aan de keten levert. De Integrator ziet zijn klant als partner en vertaalt de wens van de klant naar een functioneel ontwerp. Hij investeert in kennis en netwerkpartners. De Creator investeert in R&D om productleider te zijn. Hij ontwikkelt, produceert en vermarkt intelligente bouwstenen en deeloplossingen.

De Assembler realiseert projecten door het assemblageproces zo efficiënt mogelijk in te richten. De Operator waarborgt de functionaliteit door monitoring, beheer en onderhoud.
Onlangs presenteerde OTIB deze vier windrichtingen als kompas naar de toekomst aan zo’n 130 toonaangevende ondernemers in de branche. Wat volgde was een mooie discussie en vooral het inzicht dat sommige bedrijven al bewust of onbewust op deze windrichtingen zeilen. Verschillende wetenschappers keken óók naar de windrichtingen en waren het met elkaar eens: installatiebedrijven moeten snel aan de slag gaan met het bepalen van hun toegevoegde waarde en daarbij kritisch kijken naar hun huidige businessmodel.
Ik hoor u denken: moet het nu allemaal anders? Nee! We zijn al volop bezig. De tijd dat de installateur halverwege het bouwproces werd ingehuurd om techniek binnen te brengen, is voorbij. Het concept van hoofd- en onderaannemer heeft zijn langste tijd gehad. Samenwerken is een competentie van deze tijd. Maar dat kan alleen als er sprake is van een volwaardig partnerschap waarin de partners gebouwen en woningen leveren die in kwaliteit, efficiency en duurzaamheid beantwoorden aan de eisen van de gebruiker. Het vraagt om nieuw vakmanschap van werkgever en werknemer. Want zoals het werkwoord zegt: met onbevaren volk is het slecht zeilen. Laten we de mouwen dus opstropen en de zeilen hijsen!

Geef een reactie