(On)zin van waterontharders

Je zou je moeten afvragen als installateur of men wel waterontharders nodig heeft om een goede waterkwaliteit te verkrijgen. Wat doet het eigenlijk met ons lichaam als we onthard water consumeren? Krijgt het leidingennetwerk het zwaarder te verduren? Ing. Ron Bosch, Senior docent ‘Installatie Technologie’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en eigenaar van Technisch Ingenieurs Adviesbureau Bosch te Rosmalen en Lisanne Bosch, drs. in Health Sciences hebben hier onderzoek naar verricht.

Met dit onderzoek kunt u uw opdrachtgever nog beter informeren. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basis van onduidelijkheden bij installateurs, gebouweigenaren, andere marktpartijen en particuliere gebruikers van waterontharders. Wij willen u als expert meenemen in een verkorte uitleg van wat een waterontharder doet, hoe het onthardingsproces werkt en welke merkbare effecten het heeft op de gezondheid. Tevens besteden wij aandacht aan de juiste aansluitmethodiek en de vigerende wetgeving over dit onderwerp. Ook gaan we kort in op twee veelvoorkomende vragen die klanten u kunnen stellen.

Waterontharder

Kunt het zich nog herinneren uit de schoolbanken? De werking van de ontharder voorzien van kationhars en zout (Afbeelding 1)? De blauwe en geel-groene zuil op het plaatje bevatten beide een kationhars, dat een sterke affiniteit heeft voor Ca2+ ionen en Mg2+ ionen. Laat men hierlangs hard water lopen, dan binden alle Ca2+ ionen en Mg2+ ionen zich aan de aanwezige harskern. Nadat de (rechter) harskern verzadigd is in de zuil, moet de hars geregenereerd worden. Dat houd in dat er een met Na+ ionen verzadigde oplossing langs de (rechter) zuil gaat stromen om de Ca2+) ionen en Mg2+ ionen weer door Na+ ionen te laten vervangen. Dit gebeurt met NACL regeneratiezout of fijn zout. Het regeneratieproces (weet u nog; het spoelproces) gebeurt automatisch en vindt plaats op een vast tijdstip. Bijvoorbeeld na een bepaald waterdebiet te hebben verwerkt of vastgesteld is met een elektronische meting dat de hars verzadigd is. De sturing van het regeneratieproces gebeurt dus door een tijdsafhankelijke schakelklok, een watermetercontact (debietafhankelijk) of een meetcel op basis van hardheid. De afgebeelde ontharder is een duplex ontharder, zodat altijd via de ene zuil (links) onthard water wordt geleverd en via de andere zuil (rechts) wordt geregenereerd.
Gezondheid
Wanneer uw klant voldoende vocht en voedingsstoffen binnen krijgt, waaronder ook de mineralen calcium en magnesium, dan zou het drinken van onthard water theoretisch gezien geen gevaar moeten opleveren voor de gezondheid. Dus het is niet 100% aangetoond dat het een schadelijk effect heeft op de gezondheid. Toekomstig epidemiologisch onderzoek zal dit moeten uitwijzen. Bij de WHO is tot op heden nog niet bekend of een soortgelijk onderzoek opgestart gaat worden. In de bestaande vakliteratuur is er nog nauwelijks aandacht besteed aan dit onderwerp. Overigens, om ongecontroleerd terugstromen van mogelijk fysisch verontreinigt water tegen te gaan, wordt verwezen naar de Vewin werkbladen 3.8, laatst vigerende versie, zoals u als geen ander weet.

Geef een reactie