Mouwen opstropen

De zomer breekt aan. Nederland gaat steeds verder open. Het herstel na corona kan starten. Maar welk herstel?
Het economisch herstel in ieder geval. Een deel van het bedrijfsleven in Nederland heeft het afgelopen jaar niet kunnen doen wat men het liefste doet: ondernemen. En natuurlijk heb ik de afgelopen maanden in deze columns benoemd dat de sector ondanks corona dringend op zoek is naar vakmensen. Dus ik wil niet stellen dat corona bij iedereen heeft geleid tot slechte resultaten. Maar ondernemen betekent ook dat je het andere bedrijven weer mogelijk maakt om te kunnen ondernemen. De horeca, de toneelzalen, de concertzalen, de musea. Allemaal plekken die wij als sector ondersteunen om ondernemen mogelijk te maken. Met onze kennis, vakmanschap en service.
Maar er is ook het maatschappelijk herstel. Het leven van elkaar ontmoeten staat weer op de agenda. Buurthuizen en ontmoetingsplekken kunnen weer open en mensen mogen elkaar weer ontmoeten. De biljartclub in Brabant mag starten; de sportschool in Groningen mag de deuren weer openen; en in het buurthuis in Noord-Holland staat de koffie al weer klaar. Maar in al die ruimtes moet één aspect veel aandacht krijgen: ventilatie. Want we weten dat de verspreiding van het virus gerelateerd is aan de aerosolen in de lucht. We hebben dus een klus te klaren om de komende maanden naast het economisch, ook het maatschappelijk herstel te ondersteunen.
Ondertussen wordt in Den Haag gestoeid over een nieuw kabinet. Terwijl de uitdagingen rond de woningopgave groot zijn en we ook serieus werk moeten maken van de klimaat- en energietransitie.
Wat kun je concluderen? We hebben als techniek een sleutelpositie in het herstel na corona. Ik zeg: er is werk aan de winkel. Maar wel zinvol werk. Laten we de mouwen samen opstropen! En daarbij ook aandacht behouden voor de ontwikkeling van onze vakmensen.

Sven Asijee
Directeur Wij Techniek