Goed voorbereiden op de ‘toekomst’

Slim installeren kan op veel manieren opgevat worden. Een installatie kan ‘slimmer’ gemaakt worden of er kan tijd gewonnen worden door slim te bouwen met onder andere prefab installatiedelen. Er kan echter ook slim nagedacht worden over de toekomstbestendigheid van installaties.
In renovatieprojecten wordt vaak effectief de schil aangepakt. Een goede zaak, stap één van verduurzamen is immers het reduceren van de behoefte. Het grootschalig aanpakken van de schil is echter vaak een kostbaar proces, waardoor er in renovatie uiteindelijk gekozen wordt om installatietechnisch kosten te besparen. Deze besparing houdt vaak in dat de gasketel blijft hangen of vernieuwd wordt en de radiatoren vernieuwd worden voor de komende jaren. Deze stappen zie ik doorgaans gebeuren in de huursector, zowel particulier als corporatief.
Na de levensduur van de ketel zal er een nieuwe opwekker moeten komen. Het systeem dat na deze ketel komt, moet door de plaatsing van radiatoren ook weer geschikt zijn voor een hoge temperatuur aanlevering. Een hybride zal in de tussenseizoenen op lagere temperatuur nog kunnen functioneren of een HT-warmtepomp met hoge temperatuur om deze radiatoren te voeden.
Maar door nu na te denken over die toekomstige situatie kunnen voorbereidingen getroffen worden. Leg bijvoorbeeld onder deze renovatie al vloerverwarming aan om voorbereid te zijn voor lagetempartuur-verwarming en de opties voor toekomstige opwekkers open te houden; ook ketels zullen energiezuiniger gaan stoken met de lagere retourtemperatuur. Maar als dit nog te kostbaar is, kan er ook alvast rekening gehouden worden met een elektrapunt achter de radiatoren, zodat er in de toekomst ook elektra aanwezig is voor bijvoorbeeld ventilatorconvectoren. Een lege inbouwdoos en kabelbuis kan al voldoende zijn!

Tim Visser
Installatiebedrijf Visser in Twisk

[Twee generaties installateurs, vader Dick en zoon Tim Visser, schrijven om beurten een column op persoonlijke titel]