Een andere bril opzetten

“IEDEREEN KAN AAN DE SLAG IN TECHNIEK”

De kranten staan er vol van: er zijn onvoldoende mensen in de techniek. Jordi Metten, programmamanager Instroom van Talent van Wij Techniek, ziet het echter anders. Van woorden naar daden; van wanhoop naar gewoon doen. Er lopen voldoende mensen rond die een plek in de techniek willen, maar dan moeten we wel de deuren openen en het goede verhaal vertellen.

Jordi Metten is bij Wij Techniek, het ontwikkelingsfonds van de technische installatiebranche, verantwoordelijk voor instroom. “Ik lees de artikelen en denk dan: waarom denken we vanuit een probleem in plaats van vanuit mogelijkheden? Verhalen over tekorten en het negatieve imago helpen ons niet. Volgens mij hebben we een heel ander verhaal te vertellen. De installatiebranche is van groot belang voor de verduurzaming, voor de energietransitie. Maar ook maken wij het mogelijk dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Als je werkt in de techniek draag jij daar allemaal aan bij. Dat is dus een sector waar je bij wilt horen, waar je wilt werken. Een positiever verhaal dus.”

Genoeg mensen
Metten ontkent niet dat er mensen nodig zijn in de techniek. Maar het aanbod is er. “Ik denk dat als we mensen bewust maken van het werk wat we doen en hoe we ervoor zorgen dat Nederland duurzamer wordt, mensen willen werken in de techniek. Met alle uitdagingen in de samenleving weet je dat als je kiest voor een baan in de techniek, je een mooie loopbaan kan hebben. Dat is het verhaal!” Maar zijn er dan wel de mensen die dit kunnen doen? Metten: “Ja, maar dan moeten we bereid zijn te investeren in de opleiding en begeleiding, ook voor die mensen die wat verder van de branche afstaan en geen technische achtergrond hebben. We moeten mensen die bewust voor de techniek kiezen, vakbekwaam maken; opleiden en begeleiden; ontwikkelen en kennis bieden. Waar ze dan ook vandaan komen, met welke achtergrond dan ook. En we weten dat het kan en dat het werkt.”

Voor iedereen
Er zijn dus voldoende mensen aanwezig om te werken in de branche. Oftewel: er is voldoende zij-instroom. Maar kan iedereen werken in de techniek? Metten is positief hierover: “Iedereen met een juiste motivatie en vooral ook de wil om zich verder te ontwikkelen, kan aan de slag in techniek. Daar ben ik van overtuigd. En dat betekent ook de mensen zonder technische kennis. Uit een quick scan onder de bedrijven zien we wel dat werkgevers drempels zien. Denk aan de noodzakelijke tijd voor begeleiding en ontwikkeling, taalproblemen, culturele verschillen, salariëring. Maar dat zijn voor een deel ook drempels die eenvoudig op te lossen zijn. Wij Techniek kan hierin ondersteunen. Ik denk dat het goed is dat ieder bedrijf de deuren open zet, nieuwe vakmensen ontdekt en ons als partner in crime ziet om het goed te regelen. Met elkaar! Dan zijn we ook sterker.”

Teamwork
Het Wij Techniek TeamWork Servicepunt voor werkgevers en toekomstige medewerkers helpt bedrijven en nieuwe vakmensen. Ben je werkgever in de techniek? Dan helpen ze je bij je zoektocht naar talent, of dat nu gaat om werving of selectie. Van het faciliteren van opleidingen voor werkzoekenden, het ondersteunen bij de begeleiding van nieuwe medewerkers tot het opleiden van nieuwkomers: er zijn veel kansen. Wij Techniek TeamWork Servicepunt voor werkzoekenden onderzoekt met potentiële vakmensen de mogelijkheden in de arbeidsmarkt, en wat men moet doen om voor zo’n mogelijkheid in aanmerking te komen. Wij Techniek TeamWork helpt bij regels en verplichtingen en bij de goede scholing en ontwikkeling. Metten: “Op deze manier willen we drempels wegnemen en vooral ook bijdragen aan het beeld dat iedereen welkom is in de branche. Met welke achtergrond dan ook. En als je er zo naar kijkt…. dan hebben we voldoende mensen die in de techniek kunnen werken.”

Regio als spil
Er zijn goede voorbeelden hoe een dergelijke open mindset kan leiden tot meer mensen in de techniek. In Gelderland, Overijssel en Limburg werken overheid, werkgevers, medewerkers, onderwijs en ontwikkelingsfondsen als Wij Techniek samen om de instroom te vergroten. “We zien dat het gezamenlijk optrekken echt een plus is. Samen weten we wat er in de regio speelt, waar de vraag ligt en waar de nieuwe vakmensen te vinden zijn. Ook uit onverwachte hoeken. Laten we eerlijk zijn, iedereen wil die monteur van de KLM die geen werk meer heeft. Maar van dat denken moeten we af. Met de blik gericht op kansen en ontwikkeling en vooral op een loopbaan die gegarandeerd is – we hebben tenslotte veel mensen nodig in de komende decennia als we echt willen verduurzamen – kunnen we mensen bereiken. Dat moeten we oppakken en uitstralen.”

Bedrijven zelf aan zet
Metten ziet hoe bedrijven hun deuren al vaak open zetten. “Ik zie bedrijven die mensen een aantal dagen laten meelopen zodat ze echt kennis kunnen maken met het werk en de techniek. Ongeacht het feit of het leidt tot keuze voor de techniek. Dat is mooi. Maar ook infoavonden, gastlessen, inzet van ambassadeurs. Het zijn voorbeelden. “Je moet er tijd voor vrij maken, maar je krijgt er altijd wat voor terug.” Maar ook medewerkers zijn van belang. “Ik moet denken aan de actie van de koudetechniek. Medewerkers namen foto’s van de plekken waar zij werken. De vaktrots spatte van de foto’s. Met het delen op socials enthousiasmeerden ze anderen. Het werkte echt.”

Stip op de horizon
Dus weg met al die noodoproepen en paniek. Metten lacht: “Ik begrijp het absoluut; je zal maar een bedrijf hebben en de mensen missen die het werk kunnen doen. De klant wil gewoon dat je levert. Dus ik zeg niet dat het makkelijk is. Wat ik vooral hoop is dat we breder gaan denken. Dat we gaan denken in kansen. En dat betekent dat iedereen ongeacht herkomst en vooropleiding maar met de bereidheid de branche te verkennen en zich te ontwikkelen, welkom is zodat we een nieuwe groep vakmensen krijgen die met ons het verschil kan maken.” 

Teamwork

Het Wij Techniek TeamWork Servicepunt is het loket voor alle vragen rond werk en instroom in de technische installatiebranche die je als werkgever en werknemer kunt hebben. Waar vind je bijvoorbeeld de juiste mensen? Als starter of switcher krijg je gratis hulp om over te stappen naar de technische installatiebranche. Bel 0800-6061 voor meer informatie.